Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Do kraja 2017. godine svaka zgrada mora da ima svog upravnika, jer u suprotnom lokalna samouprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika. To se dešava kada među stanarima nema dogovora. U tom slučaju stanari takvu situaciju prijavljuju jedinici lokalne samouprave (komunalnoj inspekciji) koja nakon toga postavlja sa liste profesionalnih upravnika jednog kao prinudnog upravnika u toj zgradi. Prinudna uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i da izaberu upravnika


Sve zgrade u Srbiji moraće da imaju upravnika do kraja 2017. godine. U onim koje su ozbiljno shvatile slovo Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon) u toku su izbori za upravnika, koji će zameniti dosadašnje predsednike Skupštine stambene zgrade.

Predstavićemo vam koje korake vlasnici stanova u Srbiji moraju da preduzmu, a kako bi blagovremeno izabrali upravnike.

Prvi korak objava poziva na oglasnoj tabli zgrade

Na oglasnoj tabli obaveštavaju se stanari o izboru upravnika i to je način da svi budu informisani o biranju prvog među jednakima u soliteru. Na taj način se pozivaju i potencijalni zainteresovani za posao upravnika da se prijave.

Ko može da bude upravnik

Propisi su jasni. Upravnik može da bude izabran iz redova vlasnika stanova koji čine Skupštinu stambene zajednice (sada je to Skupština stambene zgrade). Uslov je da prosta većina učestvuje u izborima potencijalnog upravnika. Konkretno, u slučaju zgrade sa 180 stanova, to znači da je prosta većina 91 vlasnik stana ili ovlašćen stanar kome je vlasnik potpisao punomoćje, koji u njegovo ime bira. Da bi upravnik bio izabran neophodno je da za njega glasa 46 članova skupštine.

Ono što je najčešći problem što uglavnom stanari nisu zainteresovani da dođu na zakazane sastanke za izbor.

Izbor moguć i pisanim putem

Kod višespratnica gde ima puno vlasnika stanova, rešenje za izbor upravnika je da se on bira pisanim putem ili elektronski, a što je takođe Zakonom predviđeno. Da bi izbor bio validan potrebno je da stanar osim zaokruživanja kandidata potpiše i list.

Volonterski ili sa naknadom

Stanari mogu da se dogovore sa upravnikom o nadoknadi, ali i on to može ako želi da radi i volonterski. Do sada u praksi je bilo da predsednici Skupštine stanara malih zgrada ne uzimaju naknadu, ali tamo gde zgrada ostvaruje prihode (na primer od zakupa slobodnih prostorija) to čine.

Obaveza upravnika stambene zajednice

Osim izbora upravnika, obaveza stambene zajednice je upis u Registar stambenih zajednica a koji se nalazi u okviru lokalnih samouprava.

Šta ako se ne izabere upravnik?

Ukoliko se na javni poziv ne jave zainteresovani ili se on ne izabere, Skupština može da angažuje profesionalnog upravnika. Ko je sve profesionalni upravnik i da li ima licencu za rad može da se proveri na sajtu Privredne komore Srbije. Komora je zadužena za obuku, organizuje polaganje ispita, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju te delatnosti.

Naknada za profesionalnog upravnika

Profesionalni upravnik ugovara sa Skupštinom iznos mesečne naknade. Uglavnom se rukovodi sa kvadraturom stana, a očekivanja su da što je zgrada veća da će on imati i veću zaradu.

Ako nema dogovora, lokalna samouprava imenuje prinudnog upravnika

Po novom Zakonu, ukoliko se ne izabere upravnik zgrade, lokalna samouprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika. To se dešava kada među stanarima nema dogovora. U tom slučaju stanari takvu situaciju prijavljuju jedinici lokalne samouprave (komunalnoj inspekciji) koja nakon toga postavlja sa liste profesionalnih upravnika jednog kao prinudnog upravnika u toj zgradi. Prinudna uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i da izaberu upravnika.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 08.10.2017.
Naslov: Redakcija