Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PARAGRAF NA OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA U BANJA LUCI


Četrnaesto savetovanje pravnika pod nazivom "Oktobarski pravnički dani", održano je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, 6. i 7. oktobra 2017. godine, sa opštom temom "Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema".

Savetovanje je održano u suorganizaciji sa:

  • Advokatskom komorom Republike Srpske,
  • Notarskom komorom Republike Srpske,
  • Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i
  • Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pokrovitelj Savetovanja bila je Vlada Republike Srpske, a organizatori Udruženje pravnika Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci.

Savetovanje je radilo u okviru šest katedri:

  • državnopravna;
  • upravnopravna i radnopravna;
  • građanskopravna;
  • privrednopravna;
  • međunarodnopravna i
  • krivičnopravna katedra.

Prvog radnog dana posle održavanja plenarne sednice i pozdravnih reči predstavnika pravosudnih institucija, državnih organa i gostiju savetovanja, održana je i prezentacija pravne baze Paragraf Lex BA, u okviru je koje su predstavljena programska rešenja za brz i tačan pristup zakonodavstvu pravnog sistem Bosne i Hercegovine, i državnih entiteta Republike Srpske i Federacije Bosna i Hercegovina.

Takođe, prilikom posete predstavnika Kompanije Paragraf dogovorena je dalja saradnja između Pravnog Fakulteta i Kompanije Paragraf u pogledu obuke studenata i nastavnog osoblja za obuku za korišćenje pravne baze.

U nastavku prvog dana održana je i promocije knjige "Besjede – prilog afirmaciji nauke i umjetnosti", autora akademika prof. dr Rajka Kuzmanovića, predsednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i predsednika Udruženja pravnika Republike Srpske, a zatim je organizovan "Pravnički čas" posvećen Marku Arsoviću, uglednom pravniku, sudiji i advokatu kao "Pravničko veče" za učesnike Savetovanja kao i druge aktivnosti.

Savetovanje "Oktobarski pravnički dani" održava se redovno od 2004. godine, u prvoj sedmici meseca oktobra, a preraslo je u svojevrstan događaj u Republici Srpskoj i u pravničkoj javnosti Federacije Bosne i Hercegovine te dobrim delom i u zemljama iz regiona.

Izvor: Redakcija, 08.10.2017.