Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ODLUKA O ODREĐIVANJU BLIŽIH TEHNIČKIH I DRUGIH USLOVA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE KOJI SE NE KATEGORIZUJU, A KOJI SE NALAZE U STAMBENIM ZGRADAMA: Za otvaranje hostela na teritoriji Grada Novog Sada biće neophodna saglasnost skupštine stanara


Novi Sad će u narednom periodu odrediti uslove pod kojima će ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenoj zgradi moći da posluju.

Iako je ovo pitanje već definisano Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), lokalna samouprava može bliže da odredi tehničke i druge uslove koji moraju da budu zadovoljeni. Međutim, nije poznato da li će o tome da li neko može da otvori hostel ili pansion u stambenoj zgradi odlučivati kućni savet, kao što je to slučaj u Beogradu.

Grad se na ovu odluku odlučio zbog pritužbi građana koje pristižu na rad ugostiteljskih objekata koji se nalaze u stambenim zgradama. Jedan takav slučaj je i u Rumenačkoj ulici gde se kućni savet protivi tome da u njihovoj zgradi dolaze gosti koji žele da odsednu u pansionu. Građani su se samoinicijativno organizovali i počeli su da se obraćaju inspekcijama, zaštitniku građana, Gradu.

"U inspekcijama nam kažu da u zgradama postoje i škole stranih jezika, javni beležnici i da je to u stvari remećenje javnog reda i mira svih nas koji živimo u zgradi. Ali ne postoji zakon koji kaže da je za to potrebna saglasnost stanara. Naša deca izlaze iz lifta kada uđu sa nepoznatim osobama. Mislim da bi, kada je o ovom slučaju reč, trebalo i da se pitaju stanari, jer mi delimo taj prostor, taj parking i vazduh. Osim toga, da smo znali da će nam u ulazu biti pansioni koji se iznajmljuju strancima, mi ne bismo kupovali stanove ovde", kaže jedan od stanara ulaza.

Međutim, stvar je u tome što u otvaranju hostela ili pak pansiona u stambenom objektu nema ništa nezakonito. Ono šta bi želeli stanari koji se protive ovoj delatnosti u njihovoj zgradi, jeste da se donese odluka na nivou grada u kojoj bi stanari odlučivali o tome. Slično je učinjeno u Beogradu prošle godine kada je Grad doneo Odluku o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016), kojom je hostel moguće otvoriti samo uz saglasnost stanara, ali s druge strane, prema istoj Odluci za otvaranje pansiona nije potrebna saglasnost stanara.

Vlasnica pansiona, koja je želela ostane da anonimna, navela je da se njenom radu ne protive svi stanari, nego oni koji su najaktivniji u kućnom savetu. Prema njenim rečima, propis kojim se uređuju ovlašćenja je loš, jer se manjini daje pravo da odlučuje od sudbini svih stanara. Takođe, ona navodi da se ovakvim reakcijama komšija njoj direktno narušava pravo na rad, ali i na mir.

"Mi smo nedavno počeli sa radom i nismo imali nikakav problem sa stanarima. Protivi se kućni savet, a ne svi stanari, ali postoje zakoni i institucije, komunalna policija, koje reaguju prilikom narušavanja javnog reda i mira, ali mi nismo imali situacije da je za tim bilo potrebe. Skupština stanara sama po sebi ima dosta velika ovlašćenja, a u ovom slučaju se traže još veća, što nema smisla. Ovo je sramota što se dešava, ali se ipak nadam da će logika i zdrav razum preovladati i da će se cela situacija smiriti", rekla je vlasnica.

U Gradskoj upravi za privredu navode da je Grad upoznat sa ovim problemima, te da se trenutno pronalazi rešenje.

"Grad Novi Sad će na osnovu odredbi Zakona o turizmu u narednom periodu doneti Odluku kojom će se regulisati otvaranje hostela i drugih jedinica za smeštaj domaće radinosti u okviru stambene zgrade. Lokalna samouprava može bliže da uredi tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti", zaključuju u Gradskoj upravi za privredu.

Izvor: Vebsajt 021, Zoran Strika, 05.10.2017.
Naslov: Redakcija