Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 9. OKTOBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PRAVA DETETA, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE - RAZMATRANJE VIšE PREDLOGA ZAKONA


43. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice;

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari;

5. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari.

43. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u usali 3.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u načelu,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, u načelu,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u načelu,

4. Izbor zamenika predsednika Odbora,

5. Poziv Odboru za evropske integracije za učešće na Jedanaestoj konferenciji odbora za evropske integracije parlamenata zemalja koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP), koja će se održati od 22-24. oktobra 2015. godine u Tirani, Albanija,

6. Predlog za održavanje javnog slušanja "Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i obaveze Srbije u domenu liberalizacije kretanja kapitala odnosno trgovine poljoprivrednim zemljištem",19. oktobra, u 11.00 časova,

7. Određivanje predstavnika Odbora za učešće na seminaru "Uloga Ombudsmana u savremenoj parlamentarnoj demokratiji: regionalna perspektiva", koji će biti održan u Briselu, 18-19. novembra 2015. godine.

Izvestioci za prvu i drugu tačku dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a izvestioci za treću tačku dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

7. sednica Odbora za prava deteta biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali I, uparteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece (broj 011-1227/15 od 4. maja 2015. godine);

50. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 48. i 49. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga za donošenje odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;

2. Razmatranje Predloga odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koju je podneo Visoki savet sudstva;

3. Davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije;

4. Razno.

27. sednica Odbora za zdravlje i porodicu biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece;

2. Razno.

35. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Odluka o javnom slušanju na temu "Starenje – godine života: od privilegije do diskriminacijeˮ;

 2. Razno.

40. sednica Odbora za spoljne poslove polova biće održana 9. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 39. sednice Odbora za spoljne poslove

1. Inicijative za posete

2. Redovne aktivnosti stalnih delegacija

3. Izveštaji o realizovanim posetama

4. Realizovani parlamentarni kontakti

5. Ostali realizovani kontakti

6. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 08.10.2015.