Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: U 2015. GODINI AGENCIJA PODNELA 11 KRIVIčNIH PRIJAVA PROTIV FUNKCIONERA


Agencija za borbu protiv korupcije podnela je, u toku 2015. godine, 11 krivičnih prijava protiv funkcionera zbog postojanja osnova sumnje da nisu prijavili imovinu Agenciji ili da su dali lažne podatke u nameri da prikriju imovinsko stanje u skladu sa članom 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), saopšteno je iz ove institucije.

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava u 2015. godini, Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva podnete su tri krivične prijave zbog davanja lažnih podataka o imovini i prihodima, dok je osam podneto zbog neprijavljivanja imovine i prihoda po stupanju na javnu funkciju, odnosno po prestanku javne funkcije.

Od ukupno 37 do sada podnetih krivičnih prijava, u tri slučaja su donete pravosnažne osuđujuće presude, podneto je pet optužnih predloga, u 19 slučajeva postupak je u toku, 8 krivičnih prijava je odbačeno (od čega je u dva slučaja primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja) i u dva slučaja je u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja.

Sudeći po praksi, najčešće povrede Zakona su sledeće:

– član 25. – nedostavljanje dokumenata i informacija u propisanom roku;

– član 35. – neblagovremeno prenošenje upravljačkih prava;

– član 39. – primanje poklona suprotno Zakonu;

– član 36. – neblagovremeno obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki;

– član 43. stav 1. – neblagovremeno obaveštavanje Agencije o stupanju na funkciju/prestanku funkcije;

– član 43. stav 2. – neblagovremeno podnošenje izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju;

– član 43. stav 4. – neblagovremeno podnošenje izveštaja izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije;

– član 44. stav 1. – neblagovremeno podnošenje izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena.

U saopštenju Agencije se dodaje, da sâmo pokretanje postupka pred Agencijom ne znači da je funkcioner povredio Zakon. Odluka o tome donosi se po okončanju sprovedenog postupka, u kojem funkcioner ima pravo da se izjasni, a postaje konačna tek istekom roka za žalbu, odnosno njenim potvrđivanjem od strane Odbora Agencije.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 07.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija