Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: UPUćEN DOPIS SVIM ADVOKATSKIM KOMORAMA U VEZI SA JEDINSTVENIM REGISTROM TEKUćIH I DRUGIH RAčUNA PRAVNIH I FIZIčKIH LICA


Narodna banka Srbije uputila je 1. oktobra 2015. godine obaveštenje svim advokatskim komorama i Advokatskoj komori Srbije u vezi sa jedinstvenim registrom tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica.

U dopisu se navodi da je odredbom člana 73. stav 1. Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), koji se primenjuje od 1. oktobra 2015. godine, propisano da Narodna banka Srbije u elektronskom obliku vodi jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica.

Novina u odnosu na prethodno važeće propise o platnom prometu je u tome što su banke obavezne da u Jedinstveni registar računa dostavljaju podatke i o drugim računima pravnih lica, kao i podatke o tekućim i drugim računima fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - potrošača.

Sadržina Jednistvenog registra računa fizičkih lica propisana je odredbom člana 73. stav 3. Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) i tačkom 6. Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra računa ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015 i 59/2015 - ispr.). Jedinstveni registar računa neće sadržati podatke o stanju i promenama na računu.

Inicijalno punjenje Jedinstvenog registra računa sa podacima o tekućim računima fizičkih lica – potrošača počinje 1. oktobra 2015. godine prema utvrđenom rasporedu po bankama. Zbog obimnosti podataka (prema podacima banaka u pitanju je oko 15.5 miliona računa) i tehničkih mogućnosti prijema podataka proces inicijalnog punjenja registra će potrajati određeno vreme, navodi se u obaveštenju NBS-a.

Zbog toga NBS neće biti u mogućnosti da advokatskim komorama dostavlja podatke o tekućim računima fizičkih lica – potrošača, pre 1. novembra 2015. godine, te se od advoktaskih komora očekuje da pre navedenog datuma ne podnose zahteve za podatke, jer će isti biti vraćeni, dodaje se u saopštenju.

Obaveštenje NBS možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Niša, 06.10.2015.