Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 8.10.2014. GODINE


Pokrajinska vlada je na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik prof. dr Dragoslav Petrović, donela rešenje da se iz tekuće budžetske rezerve Matici srpskoj usmeri 800 hiljada dinara, za finansiranje dela troškova manifestacije "Vek i po Matice srpske u Srpskoj Atini". Obrazovno-istraživačkom društvu Mihajlo Pupin biće usmeren 1,5 miliona dinara za sufinansiranje troškova organizovanja izložbe o Mihajlu Pupinu, povodom obeležavanja jubileja - 160 godina od rođenja velikog naučnika. Izložba će biti predstavljena u Novom Sadu i Beogradu, a nakon obilaska mapiranih mesta delovanja Mihajla Pupina, biće postavljena u Idvoru, kao stalna postavka u okviru Zavičajnog kompleksa.

Iz tekuće budžetske rezerve, Rimokatoličkoj župi Presveto trojstvo u Selenči biće usmereno 1,4 miliona dinara za finansiranje dela troškova radova na fasadi crkve, dok će Slovačkom kulturno-umetničkom društvu "Pivnice" iz Pivnica biti usmereno 700 hiljada dinara, za finansiranje dela troškova radova na obnovi krova.

Na sednici je prihvaćen i izveštaj Pokrajinskog poverenika za izbeglice, za jednogodišnji period od juna 2013. do juna 2014. U izveštaju je posebno istaknuto angažovanje na rešavanju zahteva za dokumenta izbeglica, te za materijalnu pomoć preko UNHCR-a za socijalno ugrožene izbegličke porodice. Takođe, vojvođanskim opštinama je pružana pomoć pri izradi lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, kao i pomoć u saradnji sa međunarodnim humanitarnim organizacijama i udruženjima za realizaciju programa prekogranične saradnje.

Inače, prema podacima Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, broj izbeglih, prognanih i raseljenih na teritoriji Vojvodine je 26.783, a interno raseljenih 12.197.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 8.10.2014.