Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: ZAKLJUčEN NAčELNI PRETRES O PREDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIčNOG ZAKONIKA


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za sredu, 8. oktobar 2014. godine, sa početkom u 12 časova.

Narodna skupština usvojila je dnevni red sa jednom tačkom:

1. Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 199 narodnih poslanika.

Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika. Predlog zakona obrazložio je predstavnik predlagača, narodni poslanik Meho Omerović.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u načelu o jedinoj tački dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavlja sa radom u petak, 10. oktobra, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 8.10.2014.