Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: IZVEšTAJ O PRIMENI ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIčKIH AKTIVNOSTI SLOVENAčKOG EKSPERTA JURIJA TOPLAKA


"U Srbiji je zabeležen značajan napredak u finansiranju političkih aktivnosti tokom poslednjih nekoliko godina. Propisi su uglavnom usklađeni sa međunarodnim obavezama i omogućavaju slobodno izražavanje političkog mišljenja kroz priloge i trošenje. Transparentnost i efikasnost, međutim, uvek mogu da budu unapređeni" – navodi se između ostalog u izveštaju slovenačkog eksperta Jurija Toplaka koji je krajem maja posredstvom TAIEX posetio Srbiju (TAIEX je instrument pomoći i razmene informacija kojim EU pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije).

Misija, koja je organizovana sa ciljem dobijanja kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, posebno je bila usmerena na politiku sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u toj oblasti. Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za poglavlje 23.

Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, preporučio je u svom Izveštaju, između ostalog:

Da svi troškovi kampanje budu plaćeni pre izbora ili nekoliko dana nakon izbora kako bi se umanjio rizik od korupcije i rizik izbegavanja ograničenja za priloge;

Objaviti prihode i rashode kandidata i partija online pre izbora;

Agenciji dodeliti status sličan carinskim telima ili drugim relevantnim institucijama, koje mogu da izriču kazne, na koje postoji mogućnost žalbe sudu...

Kompletan izveštaj slovenačkog eksperta Jurija Toplaka možete pročitati ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 07.09.2016.
Naslov: Redakcija