Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE: PRIORITETI MINISTARSTVA ZA DRžAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU BIćE UVOđENJE EUPRAVE, ELEKTRONSKOG POTPISA, ELEKTRONSKOG DOKUMENTA, CENTRALNOG REGISTRA, FORMIRANJE AKADEMIJE JAVNE UPRAVE, UNAPREđENJE KONKURENTNOSTI I BORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE. U TOKU JE IZRADA STRATEGIJE DECENTRALIZACIJE, JER JE UOčENO DA POJEDINE NADLEžNOSTI PRENETE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, POPUT ONIH U OBRAZOVANJU I ZDRAVSTVU, NISU DALE OčEKIVANE REZULTATE


Jedan od prioriteta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu biće uvođenje eUprave, čime će građani i privreda dobiti najbolje efekte, a misija Ministarstva biće "Srbija bez šaltera". U naredne dve godine mogu se očekivati elektronski potpis, elektronski dokument, centralni registar kao i portal eUprave, koji će služiti za efikasniju inspekciju koja će se boriti protiv sive ekonomije, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić.

Ona je najavila formiranje Akademije javne uprave, kao nacionalnog trening centar za sve državne službenike, i nastavak rada na unapređenju konkurentnosti i borbi protiv sive ekonomije. Očekuje i napredak Srbije na ovogodišnjoj "Duing biznis" listi Svetske banke.

Ministarka je istakla da se u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova opština (SKGO) radi na Strategiji decentralizacije jer je uočeno da pojedine nadležnosti prenete jedinicama lokalne samouprave, poput onih u obrazovanju i zdravstvu, nisu dale očekivane rezultate. Ona je dodala, da su lokalni saveti za bezbednost dobar mehanizam koji bi trebalo dalje razvijati, u interesu građana.

Navodi i da su u pripremi izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) i Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US). Planirano je organizovanje javnih rasprava i dalje konsultacije sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u narednom periodu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Blic, 07.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija