Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: IZMANAMA PROPISA BIćE MOGUćE OTVARANJE BOLOVANJA ZA ONE KOJI SE LEčE U INOSTARSTVU O SOPSTVENOM TROšKU


Građani koji odlaze na zdravstvene intervencije u inostranstvo o sopstvenom trošku nemaju pravo na bolovanje prema vađećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US - dalje: Zakon).

U RFZO objašnjavaju da za zdravstvene intervencije u inostranstvu građani mogu da otvore bolovanje samo ukoliko ih država šalje na lečenje. Građani ne mogu da otvore bolovanje ako nemaju dozvolu stručno-medicinskog organa matične filijale, odnosno izabranog lekara ili komisije, pa tako ne mogu da dobiju ni naknadu.

Međutim, postoji inicijativa da se izmeni važeći Zakon u delu koji se odnosi na bolovanja. Promeniće se dosadašnja regulativa, pa će se ubuduće građanima dozvoliti uzimanje bolovanja ukoliko se sami odluče na operaciju u inostranstvu.

Izvor: Vebsajt 021, 08.09.2015.