Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: ZAKON O BUDżETSKOM SISTEMU PROPISUJE DA SE PRINUDNOM NAPLATOM NE MOGU TERETITI APROPRIJACIJE NAMENJENE ZA FINANSIRANJE PLATA I PENZIJA


Prvog dana septembra čak šest sudova u Srbiji bilo je pod blokadom. Prema podacima Visokog saveta sudstva, reč je o sudovima u Nišu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Leskovcu, Senti i Subotici. Uz to, ukupna dugovanja sudova za prvu polovinu ove godine do kraja juna 2015. godine iznosila su 838.853.840 dinara.

Račun Višeg suda u Nišu je zbog isplate jedne oslobađajuće presude upao u blokadu od 16.435 dinara. Viši sud u Zrenjaninu morao je da isplati zastupanje branioca po službenoj dužnosti 49.200 dinara, zbog čega mu je račun takođe blokiran. Osnovni sud u Kragujevcu je dugovao advokatima i veštacima čak 284.370 dinara, dok je Osnovni sud u Leskovcu blokiran za 50.717 dinara zbog troškova krivičnog postupka. Osnovni sud u Senti ušao je u blokadu zbog 82.500 dinara na ime naknade oslobađajuće presude, a Prekršajni sud u Subotici zbog 40.000 dinara na ime duga za službene odbrane.

Nedavno je Viši sud u Beogradu ušao u blikadu zbog oslobađajuće presude za 22 člana "stečajne mafije". Zato Viši sud nije bio u stanju da izmiruje druge obaveze, pa se obratio za pomoć Visokom savetu sudstva. Naime, pošto je deo presude postao pravosnažan, doneto je devet rešenja u kojima su sudski troškovi bili 135 miliona dinara. Budući da još nije isplaćen pun iznos sudskih troškova, iz Višeg suda su upozorili da očekuju blokade i nadalje.

Iz Visokog saveta sudstva objasnili su da na podračune sudova transferišu sredstva onda kada im se sudovi obrate, odnosno "u skladu sa zahtevima za prinudnu naplatu i sa raspoloživom kvotom za date namene".

Iz VSS napominju da je Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) propisano da se prinudnom naplatom ne mogu teretiti aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija.

Veliki novac srpsko pravosuđe isplaćuje i na ime neosnovanog pritvora. Prema podacima Ministarstva pravde, od 1. januara do 28. avgusta 2015. godine podneto je 590 zahteva za isplatu neosnovanog lišenja slobode, a Ministarstvo je ukupno isplatilo 2.481.500 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, 07.09.2015.