Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: USTAVNI SUD POKREćE POSTUPAK ZA UTVRđIVANJE USTAVNOSTI ODREDABA ZAKONA O SUDIJAMA I RADU, ODBAčENA INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O VRAćANJU ODUZETE IMOVINE I OBEšTEćENJU


Ustavni sud je, na sednicama održanim 7. septembra 2015. godine, kojima je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, doneo je odluku da se u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrene postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013). Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 41. stav 2. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014). Sud je odbacio zahtev za utvrđivanje nezakonitosti rešenja Višeg suda u Negotinu Su VIII 309/2013 od 29. novembra 2013. godine i Su VIII 34/2014 od 6. februara 2014. godine. (predmet IUz- 92/2014);

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti člana 42. stav 4. tačka 3) i člana 43. stav 1. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013 i 142/2014). Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 1. u delu koji glasi: "određena" navedenog Zakona. (predmet IUz-491/2014);

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). (predmet IUz-424/2014)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 07.09.2015.