Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEZA DOSTUPNOSTI PODATAKA O BROJU ZAPOSLENIH I IZDACIMA U JAVNOM SEKTORU


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu finansija da dnevnom listu "Danas" iz Beograda dostavi informacije o broju zaposlenih lica u javnom sektoru od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (7.12.2013.), kao i informaciju o tome koliko je lica i u kojoj instituciji zaposleno u istom periodu.

Ocenjujući da je jedna od veoma bitnih pretpostavki za uspeh mera koje se preduzimaju s ciljem racionalizacije javnog sektora podrška i kontrola sprovođenja od strane javnosti poverenik Rodoljub Šabić je, s tim u vezi, izjavio i sledeće:

"Javnost je sigurno spremna da pruži punu podršku merama i aktivnostima čiji je cilj da dobijemo racionalniji, efikasniji i odgovorniji aparat javne uprave. A istovremeno, podrška javnosti je i jedan od bitnih uslova za uspeh tih mera. Ali, njena nužna pretpostavka je maksimalna transparentnost podataka o broju zaposlenih, kao i o budžetskim sredstvima koja se za njihov angažman izdvajaju.

S tim u vezi podsetiću i na to da raniji navodni pokušaji racionalizacije, odnosno eventualni efekti tih pokušaja nisu bili propraćeni odgovarajućim javno dostupnim informacijama.

Iako je zakonima o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i u lokalnoj administraciji, donetim još 2009. godine bilo, pored ostalog, predviđeno postojanje registara sa konkretnim podacima o broju zaposlenih i izdacima za njih koji su morali biti javno objavljivani na veb sajtu Ministarstva finansija to se nikada nije desilo. Čak šta više, novinari i građani su do tih informacija, i to parcijalnih, kod pojedinih organa, dolazili najčešće samo nakon žalbi Povereniku za informacije i nakon njegove intervencije.

I ovo poslednje rešenje zapravo je samo potvrda stava da bi pomenute informacije morale biti dostupne najširoj javnosti i to na proaktivnoj osnovi, tako što će, i bez posebnih zahteva, biti javno, uredno i ažurno objavljivane na zvaničnim elektronskim prezentacijama svih organa, kao i u okviru objedinjenih registara koje po zakonu treba da vodi Ministarstvo finansija."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 8.9.2014.