Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Građani koji su uplatili aranžman do 15. marta 2020, mogu da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do pomenutog datuma, građani imaju pravo na povraćaj uplaćenih sredstava do 15. januara 2022. godine


Porodica Milutinović iz Beograda nije putovala van zemlje od početka pandemije. Odmor za njih četvoro u Egiptu, plaćen u celosti, propao je zbog korone, ali zbog složene situacije i porodičnih razloga odlučili su da ne iskoriste zamensko putovanje, nego da im agencija vrati novac. Kažu sačekaće do januara, kada prema Uredbi o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 - dalje: Uredba), agencije moraju da isplate sve putnike koji nisu otišli na plaćene destinacije.

Ne postoje precizni podaci koliko je građana iskoristilo vaučere za aranžmane uplaćene pre zdravstvene krize, ali prema poslednjim podacima Nacionalne asocijacije turističkih agencija "Juta", otprilike reč je o oko 50 odsto njih. Ako se tome doda i podatak da su prema dosadašnjem prometu agencije na polovini prometa iz 2019. godine, jasno je u kakvom problemu će se naći svi oni koji do 15. januara moraju da obeštete putnike.

U ovom momentu podaci ne ohrabruju. Ne mislim da će još mnogo njih iskoristiti te zamenske vaučere, jer ima dosta onih koji ne žele da putuju. Za sada se u agencijama nadaju da neće biti novih zatvaranja i da će do kraja godine moći da nastave da rade kako bi se finansijski oporavile. Bez toga biće problema i u poslovanju, ali i kada dođe trenutak da se novac vrati – kaže Aleksandar Seničić, direktor "Jute" i dodaje da je teško očekivati da će strani partneri agencijama vraćati sredstva za nerealizovana putovanja.

Prema ranijim procenama oko 300.000 putnika ostalo je zbog pandemije bez plaćenih odmora vrednih 60 miliona evra. Vlada Republike Srbije je još u aprilu prošle godine usvojila Uredbu, kojom je omogućeno da svi građani koji su uplatili aranžman do 15. marta 2020, mogu da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do pomenutog datuma, građani imaju pravo na povraćaj uplaćenih sredstava do 15. januara 2022. godine, navodi se u Uredbi.

Iako je novo putovanje bilo moguće realizovati na istoj ili drugoj destinaciji po istoj ceni ili uz doplatu, i dalje je mnogo onih koji to nisu učinili. Na ovaj način je država spasila turističke agencije sigurnog bankrota, ali kako posla nije bilo ni u međuvremenu za mnoge, odloženi problem stiže polako na naplatu.

Upitan šta će se dogoditi u slučaju da neka agencija nema novca da isplati putnike, Seničić odgovara da će se otvoriti polisa osiguranja kako bi građani bili obeštećeni.

Nije ovo samo problem u Srbiji. Mnoge turističke zemlje tražile su od države da im odloži te obaveze, jer posla nema i turizam je tek polako počeo da se oporavlja. Italija, pa i Grčka su već otvoreno zatražile takvu pomoć – navodi Seničić.

U osiguravajućim kućama su spremni na ovakav scenario. U "Triglav osiguranju" kažu da će svakom pojedinačnom osiguranom slučaju i odštetnom zahtevu pristupiti u skladu sa relevantnim činjenicama i uslovima osiguranja.

Polisama je pokriven rizik insolventnosti organizatora turističkih putovanja, tako da je osigurani slučaj nastao kada se utvrdi insolventnost u skladu sa uslovima osiguranja i važećim propisima. Definisani su limiti sa važećim Pravilnikom o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja – objašnjavaju u ovoj osiguravajućoj kući. Oni dodaju da prate sve rizike i da su spremni da ispune svoje obaveze.

Srbija je, da podsetio, jedna od malobrojnih zemalja koje su zadržale na snazi Uredbu o zamenskim putovanjima, a razlog što je ona ostala je pre svega što nismo u EU.

Inače, većina zemalja članica koje su na početku pandemije donele ovakve odluke (koje se smatraju i na štetu putnika) morale su da ih suspenduju na zahtev Evropske komisije (EK) koja je čak pokrenula postupke protiv država koje su "nezakonito dodeljivale vaučere putnicima".

Reč je o 12 zemalja koje su, kako je navedeno u izveštaju EK, prekršile odredbe člana 12 Direktive o putovanjima u paket aranžmanima s obzirom na to da su svojim nacionalnim legislativama agencijama i avio-kompanijama omogućile da putnicima izdaju vaučere umesto povraćaja novca, a to je u priličnom raskoraku s preporukama komisije o načinu kako se putnički vaučeri tokom pandemije mogu nuditi putnicima.

Vaučeri, naime, nisu zabranjeni, ali samo ukoliko su na dobrovoljnoj bazi, dakle putnik odlučuje želi li vaučer ili novac. Ukoliko ne želi vaučer ima pravo da odbije takvu ponudu i da u propisanom roku od 14 dana od otkaza putovanja dobije novac i to kompletan uplaćeni iznos, navedeno je u obrazloženju Evropske komisije.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 04.08.2021.
Naslov: Redakcija