Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: Usklađivanje sa direktivom EU


Predlog izmena i dopuna Zakona o informacionoj bezbednosti, koji je danas usvojila Vlada Srbije treba da omogući preostalo usklađivanje sa odredbama Direktive EU o merama za visok nivo bezbednosti mrežnih i informacionih sistema u EU.

Cilj je i da se tim izmenama unaprede postojeća zakonska rešenja, a koja su proistekla iz dosadašnjih iskustava u primeni zakona.

Vlada je danas usvojila i dve strategije iz oblasti odbrane, uvažavajući činjenicu da Srbija mora da prati promene u okruženju i da prilagođava svoju bezbednosnu politiku istima, kako bi na najbolji način štitila svoje nacionalne interese.

Usvajanjem Strategije nacionalne bezbednosti Srbije, kao najvišeg i najznačajnijeg strategijskog dokumenta u ovoj oblasti, utvrđuju se osnovni nacionalni interesi države i osigurava bezbednost i sigurnost svih njenih građana, navedeno je u saopštenju sa sednice Vlade.

Strategija u potpunosti odražava privrženost naše zemlje opštim civilizacijskim i moralnim vrednostima, poštovanju svoje državotvorne tradicije, vladavini prava, socijalnoj pravdi, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, kao i ekonomskom napretku i sveobuhvatnoj međunarodnoj saradnji, navodi se u saopštenju.

Strategija odbrane, koju je Vlada usvojila dokument je zasnovan na Ustavu i Strategiji nacionalne bezbednosti, kojim se usmerava razvoj normativnih i organizacijskih rešenja sistema odbrane, planiranje, finansiranje i angažovanje resursa odbrane naše države.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.08.2019.
Naslov: Redakcija