Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Društvo sudija Srbije traži izmenu Nacrta zakona. Smatraju da će zakon biti teško primenljiv u praksi, te da će uzrokovati donošenje različitih odluka u sličnim slučajevima


Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je Ministarstvo pravde objavilo nakon usaglašavanja teksta sa komentarima Evropske komisije i Eurodžast-a u velikom obimu treba izmeniti i prilagoditi pravnom sistemu Srbije, ocenilo je Društvo sudija Srbije.

Društvo sudija je izrazilo zabrinutost u pogledu, kako navodi "da li će zaista biti omogućeno građanima da ostvare Ustavom garantovana prava, između ostalih i prava na privatnost i na pravnu sigurnost, a sudovima - da nesmetano funkcionišu u uslovima koji bi bili pažljivo razmotreni pre uspostavljanja dodatnih nadležnosti".

Države članice EU su, prema tvrdnjama Društva sudija, pripremale svoje pravne sisteme za primenu Opšte uredbe tokom dve godine od njenog usvajanja i, prateći njenu primenu, i sada se njoj prilagođavaju.

"Zbog toga je jasno da Opštu uredbu EU treba razumeti u njenoj celovitosti, imajući u vidu svrhu njenog donošenja i pristupiti donošenju zakona ne tako što će biti prepisana načelna rešenja, već na taj način što će se zakonom uspostaviti takva rešenja koja će omogućiti da zaživi "duh" Opšte uredbe EU, a da to ne predstavlja smetnju za celovitost i nesmetano funkcionisanje pravnog poretka Republike Srbije", navelo je Društvo sudija.

Zbog, kako navode, velikog broja izuzetaka od pravila i nedovoljno preciznih odredbi, sudije smatraju da će zakon biti teško primenljiv u praksi na dosledan način, što će, kako dodaje, neminovno uzrokovati donošenje različitih odluka u sličnim slučajevima.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.08.2018.
Naslov: Redakcija