Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: USKORO SPISAK OBJEKATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OZAKONJENJE


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da će zajedno sa Gradom Beogradom u narednih desetak dana utvrditi spisak objekata koji ne ispunjavaju uslove za ozakonjenje, jer su građeni posle stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015), i koji moraju biti srušeni.

Kako se navodi, to je zaključeno na sastanku resorne ministarke sa gradonačelnikom Beograda i gradskim menadžerom. Dodaje se da je zajedničko radno telo Ministarstva i Grada Beograda na sastanku utvrdilo kriterijume na osnovu kojih će se odrediti redosled objekata za rušenje na teritoriji Beograda.

Na sastanku je dogovoreno da timovi ministarstva koji vrše kontrolu primene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) narednih dana sprovedu kontrolu gradskih opština, radi provere zakonitosti rada opštinskih građevinskih inspekcija - piše u saopštenju i dodaje se da je resorno ministarstvo spremno i da finansijski pomogne da se izvršena rešenja o rušenju objekata na teritoriji beogradskih opština efikasnije izvršavaju.

Podseća se i da od svih lokalnih samouprava Grad Beograd ima najviše nelegalnih objekata, više od 300.000, i to samo onih za koje je podnet zahtev za legalizaciju.

Izvor: Portal E-kapija, 08.08.2016.
Naslov: Redakcija