Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PO DRUGI PUT USAGLAŠEN NACRT UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IZRAELOM


Nakon prethodnog (posle održane dve runde pregovora) parafiranja Nacrta ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (10. novembra 2016. godine - u daljem tekstu: Ugovor) u neposrednoj elektronskoj komunikaciji nadležnih eksperata dve strane, održana je treća runda pregovora radi zaključenja Ugovora (navedeno, kao rezultat neusaglašenih/različitih pozicija Republike Srbije i Države Izrael u odnosu na "Multilateralnu konvenciju za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore" - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

Pregovori su (uspešno) završeni, 4. jula 2018. godine, postizanjem saglasnosti o svim članovima Nacrta ugovora.

Dogovoreno je, da nadležni organi dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.

Datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem.

Blagovremeno ćemo izveštavati o daljim dešavanjima u vezi sa navedenim.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 06.07.2018.