Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Svi gradovi i opštine povezani su na eŠalter i mogu elektronskim putem da primaju prijave građana i kompanija za utvrđivanje poreza na imovinu


Sve poreske administracije gradova i opština u Srbiji od 2. jula su povezane na sistem eŠalter i od Republičkog geodetskog zavoda mogu elektronskim putem da primaju poreske prijave građana i kompanija za utvrđivanje poreza na imovinu.

Nova procedura upisa prava osiguraće im veću efikasnost u izdavanju poreskih rešenja i bolju naplatu poreza, rečeno je na predstavljanju Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018) za predstavnike lokalnih samouprava i njihovih poreskih organa, koji su u Klubu poslanika organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao predlagač zakona zajedno sa Ministarstvom pravde, RGZ i NALED-om, koji su bili partneri u izradi.

Pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković naglasila je da su najvažniji razlozi predlaganja Zakona bili unapređenje efikasnosti i ažurnosti vođenja javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, pojednostavljenje primene Zakona za građane i privredu, kroz efikasniju organizaciju rada i unapređenje saradnje među državnim organima i obezbeđenje efikasnije naplate javnih prihoda uvođenjem obaveze Službe za katastar nepokretnosti da nadležnim poreskim organima dostavi informacije o odgovarajućim upisima prava svojine.

- Ključni problemi koje Zakon treba da reši, koji su ujedno i razlozi za sveobuhvatnu reformu katastra, jesu relativno dugo čekanje na upis svojinskih prava, velika učestalost i dugo trajanje administrativnih i sudskih postupaka u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima, te ograničenost kapaciteta Službe za katastar nepokretnosti da blagovremeno rešava zahteve čiji se broj konstantno povećava kao posledica ubrzavanja opšteg privrednog rasta u Republici Srbiji. Reforma katastra, kroz povećanje pravne sigurnosti vlasnika nepokretnosti i podizanje efikasnosti i ažurnosti Službe koja vodi katastar, uticaće povoljno na sve građane, kao i privredu, a time i na atraktivnost Republike Srbije kao investicione destinacije – navela je Atanackovićeva.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković istakao je da je u prvoj nedelji primene preko eŠaltera podneto čak 3.200 zahteva za upis u katastar elektronskim putem. On je podsetio da se nova procedura upisa prava na nepokretnostima bazira na principu jednošalterskog sistema tako da će građani i privreda umesto dosadašnjih šest odlazaka na šaltere sada sve poslove moći da završe kod javnog beležnika što će im obezbediti značajne uštede.

- Javni beležnik će preko eŠaltera proslediti RGZ-u dokumentaciju i dokaze o uplati republičke administrativne takse, kao i poreske prijave stranaka, koje ćemo dopuniti podacima o proceni vrednosti nekretnine i proslediti lokalnoj poreskoj administraciji radi utvrđivanja poreza na imovinu, kao i Poreskoj upravi radi određivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Novina je i da su u sistem eŠalter uvezana mesno nadležna komunalna preduzeća tako da će automatski dobijati informaciju ko je novi vlasnik nekretnine i na koje ime da dostavljaju račune za usluge – rekao je Drašković.

Direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović naglasila je da će lokalne samouprave imati višestruku korist uvođenjem eŠaltera, od kojih je najznačajnija veća automatizacija izdavanja poreskih rešenja. Podaci o obvezniku se uz poresku prijavu šalju preko javnog beležnika ka RGZ, pa dalje ka Poreske uprave ili LPA, tako da više nema potrebe da Poreska i lokalni poreski organi prekucavaju podatke koje im stranke dostave, a dvostruka kontrola poreske prijave od strane javnog beležnika i RGZ-a smanjuje mogućnost greške.

- Lokalne samouprave ostvariće veće prihode po osnovu naplate poreza na imovinu, jer će od RGZ-a odmah dobiti informaciju o kupoprodaji dok je do sad puno toga zavisilo od trenutka kada se građani odluče da prijave da su stekli nekretninu. Lokalnoj administraciji je u tim situacijama bilo potrebno određeno vreme da utvrde da li pojedinci izbegavaju poresku obavezu. Veća ažurnost i bolja naplata biće postignuti i u situacijama kada dođe do ostavinske rasprave jer će lokalni poreski organi preko beležnika, a od 2020. i od sudova, preko RGZ-a automatski dobijati informaciju ko je novi vlasnik nekretnine i obveznik plaćanja poreza – izjavila je Bojović.

Zakon je ostavio prelazni period do kraja 2020. u kojem će građani moći da i dalje podnose zahteve za upis na papiru. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu predviđa i kaznene odredbe za javne beležnike koji ne poštuju obavezu da prosleđuju poreske prijave preko e-šaltera ili ne dostave belešku RGZ-u da je stranka odbila podnošenje poreske prijave na ovaj način.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 06.07.2018.
Naslov Redakcija