Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI DODATNI PROTOKOL 5 UZ SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA SPORAZUM)


Na sednici održanoj 21. juna 2018. godine Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog Komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje iz člana 14, st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine.

Naime, Republika Srbija je 19. decembra 2006. godine postala članica Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006, kojim su definisane opšte obaveze koje se odnose na trgovinu svih vrsta robe. Pored Srbije, CEFTA strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i UNMIK/Kosovo. Osnovni ciljevi ovog sporazuma su, između ostalog, konsolidacija, u okviru jedinstvenog sporazuma, postojećeg nivoa trgovinske liberalizacije postignutog kroz mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, poboljšanje uslova za dalje unapređenje ulaganja, proširenje trgovine robom i uslugama, kao i otklanjanje prepreka i nepravilnosti u trgovini i olakšanje kretanje robe i usluga između strana u ovom sporazumu.

Polazeći od CEFTA sporazuma, CEFTA strane su Ministarskim zaključcima usvojenim na sastanku CEFTA Zajedničkog komiteta, održanom u novembru 2014. godine u Skoplju, identifikovale olakšanje trgovine kao jedan od glavnih prioriteta u radu CEFTA do 2020. godine. Dogovoreno je započinjanje pregovora i postavljeni su ciljevi koji se time žele postići. Uzimajući u obzir pozitivan doprinos koji olakšanje trgovine ima na ekonomski razvoj, te prepoznajući važnost međunarodne saradnje, kao i proširenja regionalne saradnje, zatim, nastojeći da olakšaju razvoj trgovine uvođenjem modernih oblika i metoda inspekcije robe, kao i uvažavajući potrebu za razmenom podataka upotrebom elektronskih instrumenata, sa ciljem jačanja i unapređenja kvaliteta analize rizika, CEFTA strane su usvojile Dodatni protokol 5 uz CEFTA Sporazum. Naime, nakon niza rundi pregovora, usaglašavanja teksta i pravno-tehničke redakcije teksta sporazuma, Zajednički komitet CEFTA je 26. maja 2017. godine usvojio Dodatni protokol 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi. S obzirom da je članom 35. sporazuma predviđeno da Protokol podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, u skladu sa zahtevima predviđenim domaćim zakonodavstvom svake CEFTA strane, to je i obaveza Republike Srbije da, u skladu sa svojim zakonodavstvom, ratifikuje Dodatni protokol 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi.

Treba napomenuti da se u izradi ovog protokola krenulo od Sporazuma o olakšanju trgovine Svetske trgovinske organizacije (WTO Trade Facilitation Agreement).

Ciljevi Dodatnog protokola 5 su:

- pojednostavljenje kontrole prilikom carinjenja i smanjenje formalnosti u najvećoj mogućoj meri;

- utvrđivanje načina i obaveza u vezi sa razmenom podataka između carinskih službi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

- međusobno priznavanje odobrenih statusa ovlašćenih privrednih subjekata (OPS) u svakoj CEFTA strani, pod uslovom da je i nacionalno zakonodavstvo svake CEFTA strane u ovoj oblasti u skladu sa propisima EU.

Ostvarenje ovih ciljeva doprineće smanjenju troškova trgovine, njenom olakšanju i unapređenju, povećanju konkurentnosti proizvoda, kao i privlačenju direktnih investicija.

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 08.07.2018.