Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: NEOPRAVDANI IZOSTANCI UčENIKA SLUčAJ ZA SOCIJALNOG RADNIKA


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja je počela 20. juna i trajaće do 10. jula 2015. godine.

Nacrtu zakona predviđa, između ostalog, povezivanja sa sistemom vojnog obrazovanja, usklađivanje sa Zakonom o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013), kao i mogućnost da škole osnivaju centre za nastavne i vannastavne aktivnosti.

Novina u Nacrtu zakona je i da su sada roditelji dužni da u roku od dva dana od početka izostajanja obaveste odeljenskog starešinu o sprečenosti učenika da dolazi u školu, a u roku od tri dana od dana prestanka sprečenosti opravdaju izostanak učenika.

Ukoliko roditelj ne postupi u skadu sa stavom ovog člana, škola je dužna da u roku od dva dana obavesti roditelja, odnosno staratelja da učenik ne pohađa nastavu. Ukoliko roditelj ne opravda izostanak u roku od dva dana, rizikuje da mu na vrata dođe socijalni radnik.

Poslednjih godina sve je više onih koji su češće van škole. Tako su i zabeležili četiri miliona neopravdanih časova, samo u školskoj 2012. Kada se na to dodaju i opravdani - oko 50 miliona izostanaka upisano je u dnevnike.

Nova ideja u predlogu Nacrta zakona doprineće smanjenju broja izostanaka. Ako dete ne dođe u školu dva dana, roditelj je u obavezi da javi razrednom starešini. U suprotnom, škola je dužna da obavesti roditelja. Ostane li i tada bez opravdanja, u trougao bi mogao da se umeša socijalni radnik.

Predsednik Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije, Ivan Ružičić, smatra da bi ta mera bila dobra samo ako bi povećala odgovornost roditelja. Ružičić smatra da to neće rešiti problem velikog broja izostanaka.

Možda neće rešiti broj izostanaka, ali roditeljima bi pomoglo da znaju gde su im deca, kažu u Udruženju "Roditelj".

"Ono što je veoma važno je da je ceo taj zakon vrlo uopšten i da je važno doneti podzakonske akte kako bi i roditelji i škole znali šta ih to u praksi očekuje", ističe Dragana Soćanin iz Udruženja "Roditelj".

Šta u praksi očekuje socijalne radnike - još ni oni ne znaju. Postavlja se pitanje imaju li dovoljan broj zaposlenih da pokriju i slučajeve neopravdanih izostanaka.

Iz Centara za socijalni rad poručuju da će ta institucija kao izvršilac, sa kapacitetima sa kojima raspolaže, postupati na osnovu instrukcija donosioca odluka nakon stupanja novog zakona na snagu.

Mera koja predviđa i uključivanje socijalnog radnika neće biti samo prazna pretnja, već realna mogućnost, veruju u resornom ministarstvu.

Ako sistem u početku počne dobro da se primenjuje, to će biti signal roditeljima i školama da ipak treba da poštuju zakon, smatra Snežana Marković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U Ministarstvu ne veruju u mogućnosti zloupotreba nastavnika ili dece.

Po najoptimističnijem scenariju, predlog novog zakona u Skupštini će biti već u avgustu. Ako bude usvojen, opravdanja će na vreme morati da stižu već u prvom tromesečju nove školske godine.

Izvor: Vebsajt RTS, 07.07.2015.