Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 7. JULA 2015. GODINE ODRżANA 45. SEDNICA SKUPšTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: USVOJEN ZAVRšNI RAčUN BUDżETA ZA 2014. GODINU, REBALANS BUDżETA ZA 2015. GODINU, NIZ ODLUKA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE, šUMARSTVA, OBRAZOVANJA I KULTURE, MEđUREGIONALNI SPORAZUM I VIšE ODLUKA KOJE SE TIčU KADROVSKIH REšENJA U ZAVODIMA I INSTITUCIJAMA čIJI JE OSNIVAč POKRAJINA


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je na 45. sednici, održanoj 7. jula 2015. godine, Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, sa izveštajem o izvršenju pokrajinskog budžeta u 2014. godini.

Obim budžeta za 2014. godinu nakon dva rebalansa, utvrđen je na nivou od ukupno 64 milijarde i 694 miliona dinara.Tekući prihodi i primanja budžeta u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 57 milijardi i 755 miliona dinara, a sa prenetim sredstvima iz ranijih godina, ta primanja su ukupno iznosila 63 milijarde i 675 miliona, ili 98,43 odsto od planiranog. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u visini od 57 milijardi i 804 miliona dinara, ili 89,35 odsto od planiranog, odnosno 90,78 odsto od ostvarenih primanja. Finansijski rezultat u 2014. godini jeste budžetski suficit u iznosu od ukupno jedne milijadre i 462 miliona dinara.

Skupština AP Vojvodine donela je i Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu. Rebalansom je predviđeno povećanje od 1,36 milijardi dinara u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu, te on sada iznosi 63,9 milijardi dinara. Rebalans budžeta omogućen je zbog povećanih prihoda od naplate potraživanja preuzetih od Razvojne banke Vojvodine i povećanih namenskih prihoda.

Novac će, između ostalog, biti uložen u AD "Aleksa Šantić" iz Alekse Šantića, zatim u nabavku medicinske opreme i u otvaranje novih pogona. Takođe, deo sredstva će biti usmeren u realizaciju programa kupovine seoskih kuća za mlade bračne parove i odbranu od poplava.

U nastavku sednice, doneto je više značajnih odluka u vezi sa godišnjim programima i planovima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području AP Vojvodine. U pitanju su:

  1. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;
  2. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015. godinu, zatim;
  3. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini;
  4. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine za 2015. godinu;
  5. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu;
  6. Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja šumarstva u AP Vojvodini za period od deset godina, sa akcionim planom za njegovo sprovođenje. Cilj programa je da se u narednom periodu poveća stepen pošumljenosti i poboljša iskorišćenost šumskih površina na teritoriji AP Vojvodine, kao i da se obezbede nove površine za pošumljavanje i omogući pošumljavanje državnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne izdaje u zakup. Izrada ovog programa bila je poverena Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture". "VANUK" se osniva u cilju unapređenja oblasti nauke, umetnosti i kulture na teritoriji pokrajine, a njen rad se zasniva na principima i tradicijama organizovanja naučne, umetničke i kulturne delatnosti savremenog evropskog prostora.

Ova javna ustanova će sakupljati i proučavati građu iz oblasti nauke, umetnosti i kulture Vojvodine, baviće se i izdavačkom delatnošću i sarađivaće sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Uglješa Belić biće vršilac dužnosti direktora VANUK kojom će rukovoditi zajedno sa Upravnim odborom. Članove VANUK-a činiće većinom bivši članovi Ustavnim sudom osporene Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, samo se neće zvati akademici. Ova javna ustanova imaće dva zaposlena tehnička radnika i budžet od 7.500.000 dinara za ovu godinu.

 Većinom glasova, pokrajinski poslanici su izglasali Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-európa kollégium u Novom Sadu i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju instituta "Biosens", kojom su proširene dosadašnje delatnosti ovog instituta.

Prihvaćen je i Predlog međuregionalnog sporazuma - zajednička izjava o namerama o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva reke Tise sa predlogom zaključaka. Ideja o združivanju samouprava duž reke Tise inspirisana je Dunavskom strategijom i položajem lokalnih samouprava na reci Tisi, sa namerom da one postanu vidljivije. Prema rečima predsednika pokrajinske Skupštine, Ištvana Pastora, u Vojvodini ima puno lokalnih samouprava koje su vezane za reku Tisu, te takva ideja zaslužuje učešće i angažovanje Vojvodine u kreiranju vizije za ovaj region, kako bi se dobili benefiti iz ovakvog vida saradnje.

Skupština AP Vojvodine donela je Odluku o imenovanju predstavnika AP Vojvodine u Skupštini preduzeća "Dnevnik" AD za novinsko izdavačku delatnost, Novi Sad u restrukturiranju, kao i više odluka koje se tiču kadrovskih rešenja u zavodima i institucijama čiji je osnivač Pokrajina.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 07.07.2015.