Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA KONVENCIJE SAVETA EVROPE


Kampanja „POTPISUJEM.org“, koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije, posvećena je punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Skupština Srbije potvrdila 31. oktobra 2013, a koja će 1. avgusta ove godine stupiti na snagu na nivo članica SE. Kampanja je usmerena na donosioce odluka od kojih se traži da preduzmu sve mere kako bi standardi Konvencije postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi. Prema statističkim podacima, samo jedan odsto nasilnika dobije zatvorsku kaznu preko godinu dana. Za dela nasilja u porodici dominiraju uslovne kazne.

Izvor: www.danas.rs/danasrs/, J. Diković