Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Organizacija potrošača traži da se kolektivna tužba nađe u zakonu o parničnom postupku


Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) ukazala je da je Srbija i dalje bez efikasne kolektivne zaštite potrošača, jer u Nacrtu izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nema ni reči o kolektivnoj tužbi i zato traži izradu novog nacrta u kojoj će naći ova odredba.

Objavljeni Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, pored brojnih nedostataka na koje je ukazala stručna javnost, na sadrži ni odredbe o kolektivnoj zaštiti građana, naveli su iz NOPS-a koji smatra da Ministarstvo pravde ni nakon devet godina „nije u stanju da objasni ni definiše, pa samim tim ni zaštiti kolektivna prava i interese potrošača”.

Podsetili su da je Ustavni sud još 2012. godine odlučio da odredbe Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020), kojim se definiše zaštita kolektivnog interesa građana putem kolektivne tužbe, nisu u skladu sa Ustavom, odnosno da je pojam kolektivnog interesa nedovoljno jasan.

„Baš tih godina građani su počeli da podnose masovne tužbe protiv banaka, a kako kolektivni interes i dalje nije pojašnjen, pojedinačna borba sa bankama, mobilnim operatorima, nesavesnim trgovcima i proizvođačima traje sve ove godine”, naveli iz NOPS-a.

Smatraju da bi sve moglo da bude znatno jednostavnije, brže i efikasnije da je kolektivna tužba, kao moćno pravno sredstvo, dostupna građanima, odnosno licenciranim organizacijama koje bi, nakon što ispune zakonom propisane kriterijume, imale pravo njenog korišćenja.

Ukazali su da ovakav sistem kolektivne zaštite i obeštećenja funkcioniše decenijama u državama EU i to u situacijama gde potrošaču, kao pojedincu, nije „isplativo” da tuži proizvođača zbog pakovanja salame kojoj je istekao rok. Ali, kako su naveli, zato u navedenoj situaciji, organizacija potrošača ima pravo i obavezu da tuži nesavesnog proizvođača ili trgovca koji je na tržište plasirao tone lošeg proizvoda i na taj način ugrozio zdravlje i bezbednost velikog broja ljudi ili, na primer, mobilnog operatora čiji ugovor sadrži nepravičnu odredbu, a zbog koje su svi korisnici oštećeni.

NOPS zbog svega toga, kako prenosi Beta: „izražava najoštrije neslaganje sa objavljenim tekstom Nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku i zahteva da se u postupku izrade novog nacrta, a do koga mora doći, uvaže sugestije stručne javnosti iz oblasti zaštite potrošača, a koje se pre svega tiču kolektivne tužbe, koja mora naći svoje mesto u ovom važnom procesnom zakonu i pravnom sistemu”.

Izvor: Vebsajt Politika, 01.06.2021.
Naslov: Redakcija