Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Inicijativa da se izmenama Zakona onemogući otpuštanje zaposlenih u procesu lečenja od malignih tumora i rehabilitacije. Iz Ministarstva za rad navode da je to pitanje za Republički fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo finansija


Izmene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US - dalje: Zakon) u vezi sa zaposlenima koji se leče ne može da rešava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja već Republički fond za zdravstveno osiguranje mora da uradi analizu zajedno sa Ministarstvom finansija, istakao je ministar za rad.

On je rekao da nije još dobio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, da bi morao da ga vidi, ali da je Zakon najmanji problem i dodao da se radi o jednom članu Zakona.

Kako je naveo, da bi to bilo efikasno mora najpre da se vidi sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom finansija da li ima novca za tako nešto, odnosno da li je moguće da se bolovanje isplaćuje u iznosu od 100 odsto, koliko dugo, na koji način, za koje bolesti.

"To su stvari koje ne može da rešava Ministarstvo rada, to moraju da rešavaju oni koji to plaćaju", rekao je ministar za rad.

Podsetio je da Ministarstvo rada ne plaća bolovanje, već Republički fond za zdravstveno osiguranje.

"Pitanje je da li Republički fond za zdravstveno osiguranje ima taj novac, za koji broj ljudi i koji su ljudi koji to treba da prime. To je sada nešto što može da bude predmet za analizu, a ja sam uvek za razgovor o svakoj zakonodavnoj inicijativi i promeni, pa i o ovoj", rekao je ministar, te dodao da se to mora uključiti više ministarstava ključna za to pitanje.

Objasnio je da tu nije reč o subvencijama već o poštovanju zakona i o tome kakav je zakon, odnosno da se vidi da li može nešto da se promeni i uradi.

"To je nešto o čemu mora da se razgovara i sa poslodavcima i sindikatima. To nije nešto što možete da donesete preko noći. Moramo sagledati iz svih uglova", rekao je ministar dodajući da se država trudi i hoće da bude maksimalno humana.

Podsetio je da se za najteže oblike bolesti ide u invalidsku penziju i nakon samo pet godina radnog staža.

Poslanik u narodnoj skupštini Republike Srbije Dušan Milisavljević predložio je izmene Zakona po kojima zaposleni u procesu lečenja od malignih tumora i rehabilitacije ne mogu biti otpušteni.

Izvor: Vebsajt RTS, 07.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija