Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET EVROPE: Srbija tokom 2016. godine primenila većinu preporuka protiv korupcije


Srbija je u 2016. godini na zadovoljavajući način primenila većinu preporuka Grupe zemalja protiv korupcije u sastavu Saveta Evrope (GRECO) u vezi s kriminalizovanjem prestupa na polju korupcije, kao i sve preporuke te grupe o transparentnosti političkog finansiranja, saopštio je Savet Evrope (SE).

To je zaključeno u objavljenom godišnjem izveštaju GRECO-a o rezultatima u borbi protiv korupcije u 2016. godini, kojim je obuhvaćeno 49 država članica.

"Prema godišnjem izveštaju, do kraja 2016. godine Srbija je na zadovoljavajući način primenila četiri petine svih preporuka GRECO-a u vezi sa kriminalizovanjem prestupa u oblasti korupcije, dok ostatak ostaje samo delimično primenjen", saopštila je portparolka SE Tatjana Baeva.

Kako je navela, Srbija je primenila sve preporuke GRECO-a o transparentnosti političkog finansiranja.

GRECO poziva evropske vlade, parlamente i pravosudne vladajuće institucije da pojačaju napore kako bi uspostavili efikasnije preventivne mehanizme za borbu protiv korupcije, navodi se u saopštenju SE.

U izveštaju, grupa zemalja SE za borbu protiv korupcije ističe da se države prečesto previše oslanjaju na represivne aspekte borbe protiv korupcije, dok potcenjuju efikasnost preventivnih mehanizama, koji često uopšte ne postoje ili su suviše slabi.

"Korupcija je glavni izvor nezadovoljstva i gubitka poverenja u političke i demokratske institucije. Ključno je da države imaju adekvatno zakonodavstvo i resurse ne samo u cilju istraživanja i kažnjavanja prestupa u oblasti korupcije, već i radi njihovog sprečavanja", rekao je generalni sekretar SE Torbjorn Jagland.

Kako je istakao, "ne sme biti tolerancije u pogledu korupcije, gde god da se dešava".

GRECO u izveštaju izražava zabrinutost zbog usporavanja primene preporuka u vezi sa transparentnošću partijskog finansiranja i sprečavanja korupcije u pogledu parlamentaraca, sudija i tužilaca.

Predsednik GRECO-a Marin Mrčela rekao je da se mnoge zemlje suočavaju s poteškoćama u poštovanju preporuka te grupe, a uzrok toga je delimično složenost pitanja i potreba za snažnim političkom konsenzusom u cilju primene mnogih preporuka.

"Politički lideri bi trebalo da pokažu nepokolebljivu političku volju i da budu primer u suzbijanju korupcije i stvaranja kulture integriteta", istakao je on.

Do kraja 2016. godine, države koje su procenjivane po kriterijumima kriminalizovanja korupcije i transparentnosti političkog finansiranja još nisu u potpunosti primenile skoro trećinu preporuka GRECO-a - 25 odsto ostaje delimično primenjeno, dok sedam odsto nije primenjeno.

"Države se danas pridržavaju najvažnijih preporuka u vezi sa kriminalizovanjem korupcije, mada nedostaju tehnička poboljšanja, pre svega u vezi s prestupima kao što je trgovina uticajem i podmićivanje u privatnom sektoru", navodi se u saopštenju.

U izveštaju se podvlači potreba za poboljšanjem načina rešavanja pitanja sukoba interesa, lobiranja i sistema za prijavu imovine.

GRECO, u pogledu pojedinih država, izražava zabrinutost zbog nezavisnosti sudstva i učešća sudija u političkom životu, naglašavajući potrebu za poštovanjem etičkih pravila među tim profesionalcima, zaključuje se u saopštenju.

GRECO je grupa koja je trenutno sačinjena od 47 država članica SE, Belorusije i SAD.

Izvor: Vebsajt Blic, 07.06.2017.
Naslov: Redakcija