Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KNJIżICE OBAVEZA DO KRAJA 2016. GODINE. TROšKOVI IZRADE IZNOSE 400 DINARA, A PLAćA IH POSLODAVAC KAO OBVEZNIK PLAćANJA DOPRINOSA. PRAVNO LICE (POSLODAVAC) KOJI VRšI UPLATU ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA ZAPOSLENE I čLANOVE PORODICA, KONTROLNI BROJ IZRAčUNAVA NA OSNOVU šIFRE OPšTINE SEDIšTA PRAVNOG LICA I PIB-A PRAVNOG LICA. UZ DOKAZ O UPLATI, OVLAšćENO LICE DOSTAVLJA I SPISAK ZAPOSLENIH I čLANOVA PORODICE ZA KOJE JE IZVRšENA UPLATA ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Zahteve za elektronske kartice kojima do kraja godine treba da se zamene sve papirne zdravstvene knjižice do sada je uzelo samo 1,22 miliona osiguranika, od ukupno 6,94 miliona zdravstveno osiguranih građana Srbije. Rok za zamenu, a koji ističe krajem 2016. godine, neće biti ponovo pomeran, jer je zbog otpora uvođenju novih zdravstvenih isprava, koje je po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon), trebalo da se završi do kraja 2015. godine, već jednom produžen za godinu dana.

U saradnji sa Savetovalištem za nasilje u porodici, do sada su podneta i 63 zahteva za izradu zdravstvene kartice za žrtve nasilja i njihovu decu, jer su i za ovu kategoriju stanovništva obezbeđene kartice iz donacije Narodne banke Srbije.

Stare zdravstvene knjižice, čija je zamena počela sredinom prošle godine, zamenjuju se za kartice u svim filijalama RFZO.

U Republičkom fondu zadravstvenog osiguranja očekuju da će ipak najveći broj osiguranika, prvenstveno zaposlenih kojima stara markica u knjižici prestaje da važi zaključno sa junom, zameniti zdravstvene isprave prilikom overe za drugu polovinu godine.

Za fizička i pravna lica zamena zdravstvene isprave košta 400 dinara, ali su za socijalno ugrožene kategorije obezbeđene besplatne kartice kroz ugovor o donaciji sa Narodnom bankom Srbije.

- Socijalo ugroženi su dosad podneli 143.601 zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, dok je od 15. oktobra prošle godine podneto 40.000 zahteva za novorođenčad kojoj se prva zdravstvena isprava obezbeđuje takođe bez naknade - rečeno je u RFZO.

Kroz projekat Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu "Bebo, dobro došla na svet", koji je u primeni od aprila, sve procedure u vezi sa prijavom rođenja deteta roditelji sada mogu da obave u porodilištu, uključujući i prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje i dobijanje zdravstvene kartice. Zdravstvene kartice su, kao i za svu novorođenčad, besplatne i dostavljaju se na kućnu adresu, odnosno mogu se podići u matičnoj filijali ukoliko se roditelji za to opredele. Od početka projekta podneto je 106 zahteva za dostavu kartica na kućnu adresu.

U RFZO kažu da zdravstvena kartica u ovoj, prvoj fazi primene donosi prednosti u vidu sprečavanja falsifikovanja zdravstvene isprave, visoke zaštite administrativnih podataka, olakšava proces overe, kao i jednostavno unošenje promene ličnih podataka. Očekuje se da će pun efekat primene kartice biti vidljiv posle realizacije projekta implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema koji sprovodi Ministarstvo zdravlja, što podrazumeva i elektronski uput i recept.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija