Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: OD 8. JUNA 2016. GODINE ORGANI UPRAVE SU DUżNI DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA. SLUżBENICI KOJI NE BUDU RAZMENJIVALI PODATKE U ROKU OD 15 DANA I TO BESPLATNO, ZA PREKRšAJ ćE BITI NOVčANO KAżNJENI OD 5.000 DO 50.000 DINARA


Praksa da za gomilom papira tragate na nekoliko šaltera, plaćate taksu za svaki dokument, a onda ih sve zajedno nosite na novi šalter kako biste završili posao, od 8. juna 2016. godine bi trebalo da se promeni. Građani ubuduće samo podnose zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon).

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, rekao je da su opštinski službenici spremni za nova pravila, ali da građani ipak treba da budu strpljivi i ostave službenicima koji dan ili nedelju da se uhodaju u novom sistemu rada.

"Promeniće se to da će recimo korisnici socijalne pomoći ili dečijeg dodatka umesto da podnose 10 dokumenata sada na šalter dolaziti samo sa ličnim dokumentima odnosno ličnom kartom i zdrastvenom knjižicom. Ostalih osam dokumenata će pribavljati odnosno proveravati sami službenici", kaže Maravić.

Prema rečima pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave, primera dobre prakse bilo je i do sada ali je bilo i dosta loših odgovora službenika na upite građana. Građani imaju zakonsko pravo, a službenici zakonsku obavezu da primene nova pravila.

Takođe, za građane koji žele da se bave nekom privrednom aktivnošću, na primer ako se radi o malom biznisu, ranije je bilo potrebno da neko sam pribavi rešenje o registraciji pravnog lica.

"Sada svaki službenik to može i mora sam da utvrdi preko interneta preko uvida u APR i sačinjava belešku da je izvršio uvid u javni registar, tako da nema više potrebe da stranka to prilaže. Druga obaveza je da se napravi skica nekog javnog prostora kako će to da izgleda u prostoru i to će se tražiti sada po službenoj dužnosti. Ali, neki službenici će morati da izađu na teren da naprave skicu, tako da neće odjednom da bude sve besplatno i dalje će se naplaćivati takse za neke zahteve", rekao je Maravić.

Kada je reč o izadavanju pasoša i lične karte, iako to radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne lokalna samouprava, neće biti potrebni krštenica i državljanstvo osim ukoliko dokumenta ne vadite prvi put.

Načelnica odeljenja u Upravi za upravne poslove u sedištu MUP-a, Nataša Marković, je izjavila da stupa na snagu odredba Zakona na osnovu kojeg građani neće morati sami da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih i druga dokumenta, ali da moraju na šalteru da daju dovoljno podataka o sebi da bi MUP mogao da im pribavi dokument.

Na pitanje da li se to odnosi i na građane koji menjaju stare lične karte za nove biometrijske i kakva je procedura za osobe koje su rođene na Kosovu i Metohiji, Marković je naglasila da se to odnosi na sve građane koji su upisani u službene evidencije Republike Srbije, bez obzira da li su rođeni na području KiM.

Izvor: Vebsajt RTS, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija