Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: KURS ZA UVIđAJE SAOBRAćAJNIH NEZGODA ZA TUżIOCE OSNOVNIH I JAVNIH TUżILAšTAVA I SUDIJE OSNOVNOG I VIšEG SUDA SA PODRUčJA ZAJEčARA 27. I 28. JUNA 2016. GODINE


Pravosudna akademija nastavlja obuku pod nazivom "Kurs za uviđaje saobraćajnih nezgoda". Kurs će biti održan u Osnovnom sudu u Zaječaru 27. i 28. juna 2016. godine sa početkom u 9 časova.

Predavači na ovoj obuci će biti

  • Dragan Obradović sudija u višem sudu u Valjevu,
  • Milan Vujanić profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,
  • Krsto Lipovac profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i
  • Miladin Nešić, profesor Kriminalističko policijske akademije u Beogradu.

Pozvani su tužioci osnovnih i javnih tužilaštava koji postupaju u saobraćajnim predmetima sa područja Zaječara i sudije Osnovnog i Višeg suda kao i pripadnici saobraćajne policije iz PU Zaječar.

U prilogu agenda.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija