Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: SEDNICA AKCIONOG TIMA ZA REFORMU POLITIčKOG SISTEMA 10. JUNA 2015. GODINE


Skupštinski Akcioni tim za reformu političkog sistema održaće u sredu, 10. juna 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, drugu sednicu, na kojoj će, pored ostalog, utvrditi raspored posebnih slušanja predloga za promene u okviru političkog sistema.

 Na dnevnom redu druge sednice biće usvajanja predloga pravila o radu Akcionog tima za reforme političkog sistema, kao i utvrđivanje rasporeda posebnih slušanja u prvom krugu.

Akcioni tim je 20. maja održao prvu sednicu, na kojoj je prihvaćen predlog da svaka poslanička grupa do sledećeg sastanka napravi spisak zakona koje bi po njihovom mišljenju trebalo promeniti, a šef tog tela Zoran Babić ovlašćen da tada iznese predlog programa i načina rada.

Babić je ranije rekao da veruje da će do jeseni biti saslušani svi predlozi za promene u političkom sistemu, nakon čega će to telo i zvanično Skupštini Srbije predati svoje predloge.

Babić je rekao i da će pre narednog sastanka sa kolegama razgovarati o predloženom dokumentu koji će biti okvir za budući rad i koji će definisati kada će i ko predlagati promene u političkom sistemu.

U tom poslu će se, dodao je, prvo krenuti od predstavnika stranaka koje imaju predstavnike u parlamentu i nezavisnih poslanika, a zatim će biti konsultovane i vanparlamentarne stranke, predstavnici civilnog društva, SANU, SKGO, pokrajine Vojvodine, ali i međunarodne zajednice. 

Izvor: Vebsajt Blic, 08.06.2015.