Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV DONELA POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU APV


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je, na trideset prvoj po redu sednici, Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog za sazivanje današnje sednice Skupštine sa tačkom dnevnog reda: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine podnela je grupa od 63 pokrajinska poslanika, zbog čega je predsednik Skupštine u skladu sa Poslovnikom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sednicu sazvao u roku od 10 dana, od dana podnošenja predloga.

U obrazloženju na sednici, predlagači su naveli da je osnovni razlog za donošenje ove Pokrajinske skupštinske odluke uvođenje čistog proporcionalnog izbornog sisterma na izborima za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine. Prema mišljenju predlagača, dosadašnji kombinovani izborni sistem u pokrajini po kome se 60 poslanika bira po proporcionalnom, a 60 po većinskom izbornom sistemu pokazao je niz nedostataka u praksi. Primenom većinskog izbornog sistema dovodi se u pitanje izborna volja građana zbog postojanja 60 izbornih jedinica koje nisu jednake po broju birača, čime se onemogućava jednako predstavljanje biračkog tela. Donošenjem ove pokrajinske skupštinske odluke izborni sistem u Vojvodini biće upodobljen sa izbornim sistmom u lokalnim samoupravama i u Republici Srbiji.

Osim o predlogu, pokrajinski poslanici su se na sednici izjašnjavali i o amandmanima na predlog pokrajinske skupštinske odluke. Amandmane su podneli poslanici Milenko Jovanov (2), Ivana Zečević (4) i Borislav Novaković (1).

Pre održavanja sednice Skupštine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane razmatrali su Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Na sednici Odbora za propise, predstavnik predlagača prihvatio je amandmane II,III i IV, poslanice Ivane Zečević i oni su postali sastavni deo Predloga, tako da se o njima na današnjoj sednici Skupštine nije odvojeno glasalo. Takođe, na sednici Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, poslanica Ivana Zečević povukla je podneti Amandman I pa su se poslanici na sednici Skupštine izjašnjavali samo o amandmanima poslanika Borislava Novakovića i Milenka Jovanova. Skupština nije prihvatila ni jedan od ovih amandmana.

Nakon izjašnjavanja o amandmanima, Skupština je glasovima 62 poslanika donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Izvor: