Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za plaćanje druge rate poreza 15. maj 2019. godine


Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za drugi kvartal 2019. godine ističe 15. maja 2019. godine.

Poreska rešenja za 2019. godinu tek treba da stignu na adrese građana.

Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja. Tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Izvor: Vebsajt 021, 06.05.2019.
Naslov: Redakcija