Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: 31. decembar 2018. godine rok da lokalne samouprave uvedu jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza


Svi porezi za građane biće objedinjeni do kraja godine i moći će da se izmire elektronski na "jednom portalu, na jedan klik", rečeno je na sastanku Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu sa predstavnicima gradova i opština, kojima je predstavljen jedinstven informacioni sistem lokalnih poreskih administracija.

Direktor Kancelarije za IT Mihailo Jovanović je, u Palati Srbija, podsetio da je izmenjen Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) i da je rok za lokalne samouprave 31. decembar da uvedu jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza.

"Taj sistem treba da donese značajna olakšanja, pre svega, našim građanima. Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra", naveo je Jovanović.

On je rekao da će država pomoći opštinama i gradovima u uvođenju tog sistema i da će Švajcarska donirati sredstva za tu namenu.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.05.2018.
Naslov: Redakcija