Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Usklađivanjem Zakona sa direktivama EU, želi se postići da se preduzeća mogu osnivati spajanjem ili pripajanjem iz različitih država članica EU u formi evropskog akcionarskog društva, odnosno holdinga. Odredbe Zakona o sedištu privrednih društava se neće menjati, kad su u pitanju domaća privredna društva, ali će biti propisana posebna procedura u skladu sa Uredbom EU koja se odnosi na mogućnost da evropsko akcionarsko društvo prenese svoje registrovano sedište iz jedne u drugu državu članicu EU, uz odgovarajuću zaštitu manjinskih akcionara, poverilaca i zaposlenih u društvu


Izmenama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 - dalje: Zakon) želi se postići usklađivanje sa direktivama Evropske unije kako bi se omogućilo prekogranično spajanje preduzeća. Usklađivanje sa tom direktivom podrazumeva i preuzimanje osnovnih načela i principa prekograničnog spajanja društava kapitala, rečeno je u Ministarstvu privrede.

Kako su precizirali, usklađivanjem tog Zakona sa direktivama EU, želi se postići da se preduzeća mogu osnivati spajanjem ili pripajanjem iz različitih država članica EU u formi evropskog akcionarskog društva, odnosno holdinga.

Tako osnovana preduzeća mogu da posluju na teritoriji svih država članica po jedinstveni pravilima čime će se dodatno otklanjaju pravne ili poreske barijere izazvane različitim nacionalnim pravima.

"Time se povećava konkurentnost i otklanjaju barijere u trgovinskoj razmeni, a to će i domaćim privrednicima, kada Srbija bude primljena u EU, omogućiti da, u saradnji sa stranim privrednim društvima iz EU, u Srbiji osnivaju evropska akcionarska društva koja će se lakše uključivati u poslovanje i trgovanje na teritoriji cele EU i tako bitno popraviti svoju konkurentnost", ukazali su Ministarstvu privrede.

Evropsko društvo, kako su precizirali, je privredno društvo koje se osniva u obliku akcionarskog društva, te se u skladu sa Uredbom o Statutu evropskog društva, naziva i osniva kao evropsko akcionarsko društvo i može se osnovati na teritoriji bilo koje države članice EU, a osnivaju ga dva ili više privrednih društva pripajanjem ili spajanjem, od kojih su najmanje dva osnovana na teritoriji različitih država članica.

Odredbe Zakona o sedištu privrednih društava se neće menjati, kad su u pitanju domaća privredna društva, ali će biti propisana posebna procedura u skladu sa Uredbom EU koja se odnosi na mogućnost da evropsko akcionarsko društvo prenese svoje registrovano sedište iz jedne u drugu državu članicu EU, uz odgovarajuću zaštitu manjinskih akcionara, poverilaca i zaposlenih u društvu.

Ministarstvo privrede naglašava da će izmene Zakona ići i u pravcu otklanjanja neusklađenosti i ograničenja u primeni određenih odredbi Zakona uočenih u praksi, odnosno da će preciznije biti regulisane pojedine odredbe, pojmovi i instituti radi otklanjanja potrebe za dodatnim tumačenjima u primeni odredbe o prinudnoj likvidaciji, prinudnom otkupu akcija, pravnom položaju i radu organa akcionarskih društava, akcionara, kao i zaštiti manjinskih akcionar i po pitanju sticanja i raspolaganja akcijama.

Ministarstvo privrede podseća da je već formiralo radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i da se javna rasprava o tom Nacrtu očekuje najkasnije početkom novembra, a da je planirano da krajem 2017. godine uđe u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vebsajt B92, 06.05.2017.
Naslov: Redakcija