Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Izveštaj o radu zaštitnika prava osiguranika za 2016 godinu


U toku 2016. godine zaštitnicima prava osiguranih lica obratilo se 18.850 lica sa pitanjima i zbog problema u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je istovremeno podneto 297 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja.

Veći broj postupanja zaštitnika prava osiguranih lica kod problema u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja u odnosu na broj podnetih prijava, ukazuje da prisustvo zaposlenog iz Republičkog fonda u svojstvu zaštitnika prava osiguranih lica u prostorijama zdravstvenih ustanova daje mogućnost da se u istom trenutku osiguranim licima pruži pomoć u ostvarivanju prava čime se sprečava da do povrede prava uopšte i dođe.

Kontinuirana analiza podataka dostavljenih od strane zaštitnika prava osiguranih lica omogućava uočavanje eventualnih problema u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i istovremeno preduzimanje svih neophodnih aktivnosti koje podrazumevaju i preventivno delovanje putem informisanja kako osiguranih pica, tako i davaoca zdravstvenih usluga, sa krajnjim ciljem da se zdravstvena zaštita učini dostupnijom i kvalitetnijom i da osigurano lice bude u središtu zdravstvenog sistema, a i da se na ovaj način istovremeno koriguje svaka eventualna negativna praksa.

Najveći broj prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja podnet je zaštitniku prava osiguranih lica u Kliničkom centru Vojvodine (97) i zaštitniku prava osiguranih lica u Zdravstvenom centru Vranje (43).

Od ukupno 149 zdravstvenih ustanova, u kojima je obezbeđena zaštita prava osiguranih lica, prijave o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja evidentirane su u 43 zdravstvene ustanove.

Od 297 podnetih prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, postupanjem zaštitnika utvrđena je osnovanost istih u 181 slučaju, za 93 podnete prijave utvrđeno je da nije došlo do povrede prava iz zdravstvenog osiguranja, dok 12 prijava nije razmatrano iz razloga što iste nisu podnete od strane osiguranih lica, odnosno njihovih zakonskih zastupnika, a 11 prijava je povučeno od strane podnosioca istih.

Najčešći razlog podnošenja prijave zaštitniku prava osiguranih lica iz nadležnosti zaštitnika prava osiguranih lica je:

  • Nemogućnost ostvarivanja prava na specijalističko–konsultativni, odnosno dijagnostički pregled

Podaci o podnetim prijavama o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja pokazuju da su se osigurana lica u toku 2016. godine obraćala zaštitniku prava osiguranih lica najčešće zbog problema u zakazivanju dijagnostičkih pregleda.

U navedenim slučajevima, postupanjem zaštitnika, osiguranim licima je omogućeno ostvarivanje prava na pregled u roku utvrđenim članom 66. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013), odnosno u roku od 30 dana od dana javljanja osiguranog lica zdravstvenoj ustanovi.

U slučajevima kada postupanjem zaštitnika osiguranom licu nije omogućeno zakazivanje pregleda u propisanom roku, zaštitnik je u svom odgovoru obaveštavao osigurano lice o datumu kada mu se isto obratilo sa problemom u vezi sa zakazivanjem pregleda i istovremeno je poučavao osigurano lice o mogućnostima i načinu refundacije troškova za pružene zdravstvene usluge u privatnoj praksi ili u dopunskom radu zdravstvene ustanove sa kojom je zaključen ugovor.

Prijave o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, za koje je utvrđeno da nisu u nadležnosti zaštitnika prava osiguranih lica (koje su se odnosile na neljubaznost medicinskog osoblja, dugo čekanje u redovima na obavljanje pregleda, način lečenja i sl.), prosleđivane su na dalju nadležnost i to: 53 prijave je prosleđeno direktorima zdravstvenih ustanova, 13 prijava je prosleđeno zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja RS i 1 prijava je prosleđena savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Uporedna analiza broja prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja u 2014. godini (415 prijava), 2015. godini (239 prijava) i 2016. godini (297 prijava) pokazuje da je u 2015. godini zaštitnicima prava osiguranih lica podneto 176 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja manje u odnosu na 2014. godinu, dok je u 2016. godini podneto 58 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja više u odnosu na 2015. godinu.

Zaštitnici prava osiguranih lica pored postupanja po primljenim prijavama o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, u svom radu svakodnevno pružaju stručnu i tehničku pomoć osiguranim licima, a kako bi ista ostvarila svoja prava iz zdravstvenog osiguranja na brz i efikasan način.

Informisanjem osiguranih lica o pravima iz zdravstvenog osiguranja i pružanjem stručne i tehničke pomoći osiguranim licima u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja zaštitnik prava osiguranih lica deluje preventivno i time sprečava da do povrede prava iz zdravstvenog osiguranja uopšte i dođe.

Ukupan broj osiguranih lica koja su se obratila zaštitnicima prava osiguranih lica u periodu 01.01-31.12.2016. godine radi dobijanja informacija u vezi sa pravima iz zdravstvenog osiguranja i koja su se obratila zbog problema u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja je 18.850.

Poređenjem broja pruženih informacija osiguranim licima i broja postupanja zaštitnika prava osiguranih lica prilikom obraćanja osiguranih lica zbog problema u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini (20.026), 2015. godini (22.066) i 2016. godini (18.850), zaključuje se da se u 2016. godini, u odnosu na prethodne godine, manji broj osiguranih lica obratio zaštitnicima prava osiguranih lica radi pružanja stručne i tehničke pomoći.

Izvor: Vebsajt RFZO, 04.05.2017.