Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI PRAVILNIKA O MONITORINGU I O GRANICAMA SADRŽAJA RADIONUKLIDA U VODI ZA PIĆE, ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA, STOČNOJ HRANI, LEKOVIMA, PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE, GRAĐEVINSKOM MATERIJALU I DRUGOJ ROBI KOJA SE STAVLJA U PROMET: Rok za komentare 5. jun 2017. godine


Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije objavila je Nacrt pravilnika o monitoringu i Nacrt pravilnika o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje komentare na navedene nacrte dostave u pisanoj ili elektronskoj formi (na adresu e-pošte info@srbatom.gov.rs), zaključno sa 5. junom 2017. godine.

Jedan od ciljeva ovih pravilnika jeste usklađivanje sa evropskim propisima, Direktivom Saveta 51/2013 EURATOM i Direktivom Saveta 59/2013 EURATOM.

Izvor: Vebsajt Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost, 5.5.2017.
Naslov: Redakcija