Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE: Rasprava će trajati do 24. maja 2017. godine


Na osnovu člana 41. st. 1. I 3. Poslovnika Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014)), na predlog Ministarstva finansija, Odbor za privredu i finansije određuje program javne rasprave o Predlogu strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije za period 2017-2020. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije traje 20 dana i sprovodi se u periodu do 24. maja 2017. godine.

Predlog strategije sačinila je Mreža za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije koju čine predstavnici: Ministarstva finansija (Sektor za kontrolu javnih sredstava, Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije, Poreska uprava, Uprava za trezor, Uprava za sprečavanje pranja novca), Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Agencije za borbu protiv korupcije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija, Beograd, Kneza Miloša 20, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Predlogu strategije za suzbijanje: nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije za period 2017-2020. godine" ili elektronskim putevim na e-mail adresu: afcos.serbia@mfin.gov.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/3642–630.

Ministarstvo finansija poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga strategije i daju svoje komentare.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 05.05.2017.
Naslov: Redakcija