Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: OD MAJA 2016. GODINE KOD NOTARA JE MOGUćE IZVRšITI OSTAVINSKU RASPRAVU. GRAđANI ćE ZAHTEV ZA RASPRAVU ZAOSTAVšTINE PODNOSITI SUDU, A SUD ćE GA DODELITI JAVNOM BELEżNIKU. ADVOKATURA SMATRA DA USTUPANJE NEKIH PREDMETA NOTARIMA MOżE DA DOVEDE DO MANJIH PROBLEMA


Iako važimo za naciju koja voli da se sudi zbog svega i svačega, i gde postupci znaju da traju decenijama, sve više stvari moći će da se radi kod javnih beležnika, odnosno notara. Jedna od njih je i ostavinski postupak.

"Kada stranka podnese predlog za pokretanje ostavinskog postupka, sud je taj koji procenjuje da li će predmet da ustupi notaru, ili će da ga zadrži. Ono što se sporno pojavilo u javnosti i u medijima je da li je zakonski propisano da od prvog maja to prelazi u nadležnost beležnika ili ne. Nije to sada propisano, od samog početka rada javnih beležnika sudovi su mogli da ustupaju te predmete javnim beležnicima", navodi Nela Kuburović iz Ministarstva pravde.

U Ministarstvu kažu da se čekalo da bude dovoljan broj notara da bi mogli da preuzmu ovaj obiman posao, ali i da su svi morali da prođu odgovarajuću obuku. U Komori javnih beležnika kažu da su čekali i odluku da svoje usluge ne naplaćuju od suda, već od klijenata.

"Mi smo spremni i opremljeni da te postupke višestruko ubrzamo. To će biti osnovni benefit građana jer će do svojih prava kod nespornih ostavina dolaziti u vrlo kratkom periodu vremena. Druga bitna stvar za građane je Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016), koja je u nekim nijansama povoljnija od tarife sudova koji su naplaćivali takse kod tih ostavinskih postupaka", kaže Miodrag Đukanović iz Komore javnih beležnika.

Advokatura, prema rečima Dragana Palibrka, doduše krivičara, nema ništa protiv činjenice da je na notare prenet deo nadležnosti sudova. Ipak, smatra da ustupanje nekih predmeta notarima može da dovede do manjih problema.

"Ako bi se advokatima onemogućilo da pišu predlog za pokretanje ostavinskog postupka, što su do sada advokati često radili, ukoliko bi se onemogućilo da advokati mogu da uzmu učešće i pred notarom za zastupanje svog klijenta jer time se praktično jedan deo poslova advokata koji su do juče obavljali njima sada oduzima", smatra Palibrk.

Nad radom notara postoji trostruka kontrola. Prvo sam sud kontroliše one stvari koje poveri javnom beležniku. Takođe postoji nadzor koji sprovodi Komora javnih beležnika. Od decembra 2015. godine je obavljeno petnaestak kontrola rada beležničkih kancelarija, a Ministarstvo pravde podnelo je nekoliko predloga za pokretanje disciplinskog postupka, a u jednom predmetu predložena je i trajna zabrana obavljanja beležničke delatnosti.

Izvor: Vebsajt B92, 06.05.2016.
Naslov: Redakcija