Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: OD INSPEKCIJA SE OčEKUJE DA PRUżAJU VIšE STRUčNE I SAVETODAVNE PODRšKE, KAO I DA IZRIčU PREVENTIVNE MERE KAKO DO NEZAKONITOSTI I šTETE NE BI DOšLO. SVI INSPEKTORI U NADZOR KREćU PO PRETHODNO USVOJENOM PLANU KOJI SE ZASNIVA NA UTVRđENOM STANJU I DOBROJ PROCENI RIZIKA. PRI PLANIRANOM NADZORU KORISTE SE KONTROLNE LISTE, A SVE INSPEKCIJE SU DUżNE DA IH OBJAVE


Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) počela je 30. aprila 2016. godine.

Svi inspektori sada u nadzor kreću po prethodno usvojenom planu koji se zasniva na utvrđenom stanju i dobroj proceni rizika. Pri planiranom nadzoru koriste se kontrolne liste, a sve inspekcije su dužne da ih objave. Preko tih lista privrednici će moći sami sebe da prekontolišu i da unapred otklone nedostatke.

Ovo su neke od novina koje donosi potpuna primena Zakona. Od inspekcija se sada očekuje, napominju u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, da pružaju više stručne i savetodavne podrške, kao i da izriču preventivne mere kako do nezakonitosti i štete ne bi došlo.

- Plan nadzora je novina za mnoge, ali ne za sve inspekcije - objašnjavaju u Ministarstvu. - Nadzor se, uglavnom do sada, zasnivao na "spoljnim impulsima", prijavama građana i privrede. Sada plan mora da sadrži učestalost i da obuhvata vršenje nadzora po oblastima i svakom od stepena rizika, planirane mere preventivnog delovanja, aktivnosti za sprečavanje delovanja neregistrovanih subjekata i period nadzora.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 04.05.2016.
Naslov: Redakcija