Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2013. godinu (ONLINE)

  • Ministarstvo finansija na svom sajtu objavilo je Objasnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2013. godinu, broj 413-00-127/2014-04 od 6. maja 2014. godine u kojem, na kraju, daje i primer obračuna te razrešava dilemu u vezi sa poreskim tretmanom povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je isplaćen obvezniku u 2013. godini:


„Iznos koji je u 2013. godini obvezniku isplaćen po osnovu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (iznos doprinosa koji su plaćeni iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice) ne uračunava se u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2013. godinu.“

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 8.5.2014.