Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: NAJčEšćE KAZNE ZBOG VOžNJE POD DEJSTVOM ALKOHOLA, NASILNIčKE VOžNJE I PREKORAčENJA BRZINE


ZA prvih mesec i po dana primene novog Zakona o prekršajima, sudovi su naplatili 21 milion dinara kazni od građana i pola miliona dinara sudskih troškova. Sudije su izrekle 192 godine zabrane upravljanja motornim vozilima i osam godina zatvora, najčešće zbog vožnje pod dejstvom alkohola, nasilničke vožnje i prekoračenja brzine.

Prema rečima ministra pravde Nikole Selakovića, ovaj zakon je važan deo reforme pravosuđa i unapređenja rada prekršajnih sudova.

- Glavna prednost ovog zakona su efikasnost postupka i prevencija - rekao je Selaković na konferenciji o predstavljanju rezultata primene zakona. - Povećana je efikasnost postupka, uveden je prekršajni nalog, a favorizuje se i rad u javnom interesu što dovodi do smanjenja zatvorske populacije i ušteda u budžetu.

Za predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića važno je da pravosudni sistem bude nezavisan, efikasan i efektivan, sa ciljem da vrati poverenje javnosti u sudstvo.

- Očekujem da će primenom ovog zakona prekršajni postupci biti transparentniji, a da će se ovakvom naplatom kazni promeniti i svest građana u cilju poštovanja zakona - istakao je Milojević.

Predsednik Apelacinog prekršajnog suda Zoran Pašalić napomenuo je da je zakon imao za cilj da podvuče jasnu razliku između onih građana koji ne čine prekršaje i onih koji ih čine. On očekuje da će ovaj zakon omogućiti znatno smanjenje broja zastarelih predmeta pošto će brži i efikansiji sistem dozvoljavati sudijama da se fokusiraju na kompleksnije predmete.

Izvor: www.vecernjenovosti.rs, E. R.