Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja je apsolutna i zaštitne mere koje država preduzima u suzbijanju COVID-19 nikada ne smeju rezultirati nijednim oblikom zlostavljanja lica lišenih slobode


U cilju praćenja postupanja prema licima lišenim slobode tokom vanrednog stanja, Zaštitnik građana je uveo posebnu telefonsku liniju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), broj 066-800-7013, koja je dostupna svih 7 dana u nedelji u periodu od 8 do 22 časa. Zaštitnik građana će u obavljanju poslova NPM-a i tokom trajanja vanrednog stanja nastaviti sa posetama ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode i delovati preventivno u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog oblika mučenja ili bilo kod drugog oblika zlostavljanja.

Zaštitnik građana je u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture uputio dopise svim organima uprave, u čijoj su nadležnosti ustanove u kojima se nalaze ili mogu nalaziti lica lišena slobode i podsetio da je zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja apsolutna i da zaštitne mere koje država preduzima u suzbijanju COVID-19 nikada ne smeju rezultirati nijednim oblikom zlostavljanja lica lišenih slobode.

Takođe, ukazao je na saopštenje Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) od 20. marta 2020. godine, u kojem su izneti principi koji se odnose na tretman lica lišenih slobode za vreme pandemije korona virusa. S tim u vezi, pozvani su svi nadležni organi i sve ustanove u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode da tokom vanrednog stanja u potpunosti poštuju odredbu člana 202. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kao i da se pridržavaju preporuka Svetske zdravstvene organizacije i principa CPT.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 06.04.2020.
Naslov: Redakcija