Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Povodom Uskrsa neradni dani su od 10. zaključno sa 13. aprilom 2020. godine


U skladu sa članom 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon) praznuju se vaskršnji praznici, počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

Prema članu 4. tačka 2) Zakona, katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru.

Uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, koji slave po gregorijanskom kalendaru, 2020. godine se slave od Velikog petka 10. aprila zaključno sa drugim danom Uskrsa ponedeljak - 13. april 2020. godine.

Obzirom da je prema Uredbi o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020 - dalje: Uredba) za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad kod kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, na ovom mestu je bitno istaći da ovi zaposleni ostvaruju sva prava iz radnog odnosa kao da rade i obavljaju poslove u prostorijama poslodavca, pa samim tim, na isti način i pod istim uslovima ostvaruju i pravo na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane Uskršnjih praznika koji su neradni samo za zaposlene katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, prema njihovom kalendaru.

Svim vernicima kompanija Paragraf čestita praznik.

Izvor: Redakcija, 08.04.2020.