Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATI ZAHTEVAJU DA AKS POVUČE SVE ADVOKATE SA "SKAJP SUĐENJA"


Grupa od 102 advokata, članova Advokatske komore Srbije, tražila je od AKS da hitno donese odluke i pozove sve advokate u Srbiji da odbiju da učestvuju na suđenjima u skladu sa Uredbom o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020), od 1. aprila u kojoj su predviđena suđenja "na daljinu".

"U Srbiji je proglašeno vanredno stanje na protivustavan način, bez učešća Narodne skupštine Republike Srbije. Osnov za taj protivustavan čin bila je mera Vlade Republike Srbije kojom je zabranjeno okupljanje u zatvorenom prostoru za više od 50 građana. Ta mera je poslužila kao pravni osnov da vanredno stanje umesto vanrednu situaciju proglase predsednici Republike, Vlade i Narodne skupštine umesto poslanika, a na predlog ministra odbrane, uprkos činjenici da Srbija nije u ratnom stanju. Ustavni sud i Vrhovni kasacioni sud su, nažalost, nemo propratili ovaj svojevrsni državni udar, kojim su jednim potezom ukinuti vladavina prava i načelo podele vlasti predviđeni Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)", navodi se u saopštenju.

Nakon toga, navodi se, "Ministarstvo pravde je jednim običnim dopisom sudovima odredilo meru kojom će se suđenja zbog krivičnih dela učinjenih kršenjem odluka o samoizolaciji odvijati preko "Skajpa", bez prisustva okrivljenog u sudnici".

"Ovim neustavnim i nezakonitim aktom, Ministarstvo pravde je preko svog državnog sekretara ukinulo sudsku vlast u Republici Srbiji i otvorilo teren za početak suđenja pred sudovima koji više podsećaju na preke sudove nego na sudove u kojima se sudi u ime naroda. Ovakav način suđenja doneo je i prve presude, pred osnovnim sudovima u Dimitrovgradu, Požarevcu i Pančevu gde su okrivljeni koji nisu bili prisutni u sudnicama, vrlo često ni u mestu sedišta suda, osuđeni na drakonske kazne od 15 meseci do 3 godine zatvora", dodaje se.

Advokati su ukazali da je Vlada tek naknadno donela Uredbu o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava u vanrednom stanju, a koja je na snazi od 1. aprila.

"To nas upućuje na zaključak da su suđenja koja su već održana preko "Skajpa" za svoj osnov imala dopis Ministarstva pravde. Kao advokati mi ne smemo učestovati na ovakvim suđenjima i na taj način davati legitimitet jednom činu kojim je izvršna vlast suspendovala sudsku vlast i kojom se u 21. veku na najdrastičniji način ugrožavaju osnovna ljudska prava građana kao što su pravo na odbranu i pravo građanina da im sudi nepristrasan sud", objašnjava se u saopštenju koje potpisuje 102 advokata.

Oni traže od Advokatske komore Srbije da hitno donese odgovarajuće odluke i pozove sve advokate u Srbiji da odbiju da učestvuju na suđenjima u skladu sa Uredbom Vlade od 1. aprila ove godine.

Izvor: Vebsajt N1, 07.04.2020.
Naslov: Redakcija