Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata podnose se do 15. aprila 2019. godine


Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Rok za podnošenje GFI za 2018. godinu ističe u ponedeljak 15. aprila 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 01.04.2019.
Naslov: Redakcija