Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U KATASTRU: SPOR ADVOKATA I NOTARA OKO DOZVOLJENOSTI UPISA U ZEMLJIšNE KNJIGE NA OSNOVU JAVNOBELEżNIčKOG ZAPISA


Građani Srbije ni tri meseca posla štrajka advokata ne znaju kome da se obrate kada hoće da prodaju stan i treba im valjan ugovor. Advokati tvrde da su oni jedina prava adresa, a notari da je i javnobeležnički zapis dobra forma. Katastri su i posle promena Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) i srodnih zakona prihvatali notarske zapise i na osnovu njih upisivali promene u zemljišnim knjigama, a onda su - prestali.

U međuvremenu, direktor Republičkog geodetskog zavoda Zoran Popović pismeno je zatražio mišljenje od Ministarstva pravde i dobio odgovor da je "javnobeležnički zapis javna isprava", i da ostavljaju katastru "da oceni da li je on u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US)".

- Nadležne službe za katastar nepokretnosti su vršile upis na osnovu javnobeležničkih zapisa, shodno raspisu koji je dao v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda - objašnjava Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore. - On je ovaj raspis zatim povukao, po pritužbi advokata, a službe za katastar obustavile su dalje upise na osnovu zapisa. Nisu, međutim, donosile zaključke o odbijanju. Postupanje Geodetskog zavoda stvara nam ozbiljan problem u radu, usporava pravni promet i dovodi u pitanje pouzdanost registra nepokretnosti.

Đukanović navodi i da zakon izričito propisuje da se upis u katastar vrši na osnovu privatne ili javne isprave, a notarski zapis je javna isprava. Notari posebno ističu da nijednim važećim propisom, nijednoj kategoriji građana nije zabranjeno sačinjavanje ugovora, pa je apsurdno da to bude zabranjeno njima, kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja i potvrđivanje ugovora (solemnizacija).

- Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) predviđa da ugovorne strane prilikom zaključenja formalnih ugovora mogu predvideti i strožu formu od one koju predviđa zakon, a to je javnobeležnički zapis - kaže Đukanović.

S ovim se ne slažu u Advokatskoj komori. Jasmina Milutinović, predsednik AK Čačka, koja je za vreme štrajka predvodila pregovarački tim advokature, kaže za da je zakon jasan - notari ne mogu da sačinjavaju kupoprodajne ugovore u formi zapisa:

- Dosadašnje postupanje bilo je neujednačeno, odnosno zavisilo je od jedne službe katastra do druge i da li su pravnici poštovali zakon ili ne. Naš stav je da svi beležnici koji sastavljaju ugovore o kupoprodaji u formi zapisa krše zakon i tome ćemo se usprotiviti svim pravnim sredstvima. To znači da ćemo podnositi i krivične prijave protiv notara, ali i protiv službenika katastra koji krše zakon.

Izvor: Večernje novosti, 8.4.2015.