Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MREŽA ZA RESTITUCIJU TRAŽI IZMENE ZAKONA O RESTITUCIJI


Mreža za restituciju u Srbiji zatražila je danas od ministra finansija u tehničkoj Vladi Lazara Krstića da se paralelno sa izmenama Zakona o stečaju, Zakona planiranju i izgradnji i Zakona o privatizaciji, urade i izmene Zakona o restituciji.

U saopštenju se pozivaju nadležni da prilikom izrade propisa koji se tiču procesa privatizacije, stečaja, i naročito javne svojine i javnih preduzeća, posebna pažnja obrati na popis, detaljnu evidenciju i druge odredbe koje bi morale da zaštite javnu svojinu od daljih uzurpacija i nezakonite upotrebe.

  • "Nesavesnim, nezakonitim i besplatnim, ili po privilegovanim uslovima korišćenjem javne svojine od strane povlašćenih lica, budžeti Republike i lokalnih samouprava trpe štetu koja višestruko prevazilazi budžetski deficit Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Mreža za restituciju takođe primećuje da je u postupku primene Zakona o restituciji, skoro bez izuzetaka, prilikom utvrđivanja činjenica u postupku pred Agencijom za restituciju, identifikovan veliki broj nepravilnosti, nezakonitosti i kriminala sa nepopisanom javnom svojinom.

"Primer samo jednog objekta u Knez Mihajlovoj br. 49 koji je pred Agencijom za restituciju vraćen Zadužbini Nikole Spasića, doveo je do uknjižbe 1.700 m2 poslovnog prostora u javnoj svojini koji do tada nisu bili uknjiženi", navodi se u saopštenju.

Mreža za restituciju napominje da, "za razliku od procesa takozvane privatizacije i stečaja društvenog kapitala, koji je proizveo katastrofalne ekonomske efekte", proces privatizacije kroz restituciju u naturi, doneo je odgovorne i nove poreske obveznike, koji polako počinju da donose stabilne i dugoročne poreske prihode.

Izvor: Tanjug