Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • KONCEPTUALNI OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 01 Prezentacija finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 02 Zalihe ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 07 Izveštaj o tokovima gotovine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 08 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 10 Događaji posle izveštajnog perioda ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 11 Ugovori o izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 12 Porezi na dobitak ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 16 Nekretnine, postrojenja i oprema ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 17 Lizing ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 18 Prihodi ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 19 Primanja zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 20 Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 21 Efekti promena deviznih kurseva ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 23 Troškovi pozajmljivanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 24 Obelodanjivanja povezanih strana ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 26 Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Pojedinačni finansijski izveštaji ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 28 Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 32 Finansijski instrumenti: prezentacija ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 33 Zarada po akciji ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 34 Periodično finansijsko izveštavanje ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 36 Umanjenje vrednosti imovine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 38 Nematerijalna imovina ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 40 Investicione nekretnine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 41 Poljoprivreda ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE I PORESKOG IZVRŠITELJA U GRADSKOJ PORESKOJ UPRAVI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014)
 • PROGRAM LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA UGOSTITELJSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2011, 16/2011, 28/2011 i 11/2014)
 • REŠENJE O CENI USLUGA I REGRESNOJ SKALI CELODNEVNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NADA NAUMOVIĆ" U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 22/2013 i 11/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UVOĐENJE NOVIH CENA ZA NAPLATU PIJAČNIH USLUGA JKP "GRADSKE TRŽNICE" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 23/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE (BRATIMLJENJU) GRADA ZAJEČARA I GRADA WOODSTOCK-A IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. list grada Zaječara", br. 12/2014)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2013 i 6/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZGRADNJU U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013, 2/2013, 4/2013 i 1/2014)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014 - prečišćen tekst)
Izvor: Paragraf Lex