Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede, za koje nije propisano utvrđivanje lista čekanja, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od RFZO


Elektronsko zakazivanje pregleda osmišljeno je tako da olakša put pacijentima do specijalista i da reši problem šetanja pacijenata između šaltera, ali ispostavilo se da na tom polju teško da ima nekog napretka, navodi se u nedavno objavljenoj NALED-ovoj sivoj knjizi zdravstva.

Povodom toga, Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je u 2019. godini poslato je 149 pritužbi na rad zdravstva, a uglavnom su se odnosile na kvalitet lečenja, neprimenu najsavremenijih metoda lečenja, kao i na neprimenu najsavremenijih medikamentoznih terapija.

Kada nas doktor opšte prakse pošalje na specijalistički pregled u neku ustanovu sa papirnim uputom i bez termina, jer u elektronskom sistemu nije mogao da nađe slobodan termin, da li sme da se desi da nas ustanova vrati na doktora opšte prakse ili je dužna da nam zakaže pregled, šta kažu propisi?

- Propisi kažu da se on zakazuje odmah ako je u mogućnosti, ako ne, u roku do 30 dana i svakako da se taj rok od 30 dana treba ispoštovati.

Sestre ih ne informišu da imaju pravo da im se zakaže pregled u roku od 30 dana nego ih vraćaju na doktore opšte prakse, ali šta onda pacijenti mogu, da li mogu da traže neku potvrdu od ustanove da nije mogla da im pruži pregled u roku od 30, pa da s njom idu da obave pregled u privatnoj praksi?

- Ta potvrda je deo dokumentacije neophodan da bi se mogla izvršiti refundacija, potvrda plus dokumentacija koja se dobija od lekara koji je izvršio pregled i na kraju račun koji je svakako platio pacijent je forma za refundaciju koja se traži od filijale RFZO-a.

Ali dešava se i da ustanove odbijaju da izdaju tu potvrdu. Šta onda da radimo?

- Građani se onda obraćaju nama, jer to je jedna od grešaka koja se ne sme događati, to je nedopustivo, to su propusti u radu administracije.

Zaštitniku građana su se obraćali i lekari opšte prakse i navodili da neretko imaju poteškoće da pacijentima zakažu pregled kod specijalista. Kažu da u mesecu samo nekoliko dana u sistemu ima slobodnih termina za zakazivanje tih pregleda, da se oni brzo popune i da pacijenti neretko čekaju nedeljama i mesecima da zakažu te preglede.

- Tako smo prinuđeni da dajemo pacijentu uput za prvi pregled bez termina, onda pacijent dolazi u jednu vrlo nezavidnu situaciju kada sa takvim uputom ode ili u bolnicu ili u dom zdravlja na specijalistički pregled - kaže doktorka Milica Nikolić Urošević. Ističe da medicinska sestra pacijenta tada vrati ponovo izabranom doktoru da bi zakazao termin koji je doktor mogao da zakaže i u prvom momentu da je imao termina, ali termina nema.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.03.2020.
Naslov: Redakcija